Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Valgnemndas kandidater til styrer, råd og utvalg i Trysil

Anne Grete Preus og Ole Martin Norderhaug med Skjæraasenprisen 2010

​Familien Skjæraasen er så fornøyd med Ole Martin Norderhaugs engasjement for Skjæraasenprisen at de ønsker at han skal fortsette i komiteen selv om han ikke lenger er ordfører. Det ønsket har valgnemnda tatt til etterretning.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Torsdag 19. november skal kommunestyret velge representanter til en rekke styrer, råd, utvalg og nemnder. Valgnemndas kandidater er nå klare.​

Dette er de aktuelle styrene, rådene, utvalgene og nemndene:

 • Styre for kraftfondet og næringsfondet
 • Valgstyre
 • Rovviltnemnd
 • Styre for Skjæraasenprisen
 • Barnerepresentant etter plan- og bygningsloven
 • Ungdomsrådet
 • Kirkelig fellesråd
 • Kulturstiftelsen Kanalen
 • Fredheim verneheim
 • Representantskap Hedmark Revisjon IKS
 • Representantskap Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
 • Representantskap Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS
 • Eldreråd
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Takstnemnd for eiendomsskatt (eigedomsskattelova § 19)
 • Overtakstnemnd for eiendomsskatt (eigedomsskattelova § 19) og klagenemnd for eiendomsskatt (eigedomsskattelova § 28)
 • Heimevernsnemnd
 • Osensjøen fiskefond
 • Femund-/Trysilvassdragets fiskefond
 • Partssammensatt utvalg
 • Trepartsutvalget
 • Forhandlingsutvalg
 • Nasjonalparkstyre for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat
 • Byggekomite

 Hvem valgnemnda, som består av ordføreren og hvert partis gruppeleder i kommunestyret, foreslår til de ulike vervene, ser du i dokumentet til høyre.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 20.11.2015 00:55:21