Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Storbarnehagen blir på Østmojordet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.06.2019 12:10:23
Kvea

​Trysil kommune kjøper ikke Kvea likevel. Ny sentrumsbarnehage kommer, men den blir på Østmojordet. Når den skal bygges, bestemmes i forbindelse med budsjett 2020.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Den nye, store sentrumsbarnehagen skal bygges på Østmojordet, ikke på Kvea.

​Det bestemte et klart flertall på 19 (H, Ap, SV og FrP) i Trysil kommunestyre 20. juni 2019. Bare Sps 6 stemte for barnehage på Kvea.

Engasjement

Sentrumsbarnehagen har vekket stort engasjement både hos dagens foresatte, kommende foreldre, tryslinger ellers - og politikerne ikke minst. Så også i kommunestyremøtet. Følgende hadde ordet en eller flere ganger:

Anders Nyhuus, H, ordfører Erik Sletten, Sp, Marit Nyhuus, SV, Per Johnny Talaasen, FrP, Ole André Storsnes, Sp, Even Eriksen, Ap, Erik Lund, Sp, Turid Backe-Viken, Ap, Per Hagebakken, Sp og Bjarne Skarpmo, Ap.

Hør debatten her.

Nei til utsettelse

FrP ville utsette saken til nytt kommunestyre er på plass til høsten. Nei, sa de andre 24. Valget må tas nå. Det har drøyd lenge nok. Men i vanskelige økonomiske tider vil de ikke si noe om byggestart før i budsjettbehandlinga til høsten.

Flere forslag

At saken engasjerer, er antall forslag et bevis på. Høyre og Anders Nyhuus var først ute:

 1. Ny sentrumsbarnehage lokaliseres til Østmojordet.
 2. Eiendommen Kvea kjøpes ikke.
 3. Videre behandling av saken om ny sentrumsbarnehage utsettes til behandlingen av budsjett 2020 slik at vi får sett investeringskostnader i sammenheng med budsjett for 2020.

For Kvea

Så kom Senterpartiet og ordfører Erik Sletten med:

 1. Barnehagene Nysted og Østmojordet slås sammen. Trysil kommune bygger en ny, offentlig barnehage med 100 plasser på Kvea.
 2. Fysiske trafikktiltak gjennomføres på grunnlag av Norconsults rapport og rådmannens notat. Regler for hvor elever settes av og hentes, vurderes og foreslås i samarbeid med skole, SFO, barnehage, ansatte, foreldre og FAU.
  Aktuelle tiltak:
  • Krysset Korsbergsvegen og Liavegen strammes opp i kantstein o.l.
  • Skilting stopp forbudt i krysset
  • 30-sone i dagens 50-sone
  • Opphøyde gangfelt i krysset Korsbergsvegen-Liavegen der dette ikke blir et hinder
  • Fortau i Hagebekkvegen fram til Liavegen
  • Parkering for ansatte i barnehage og for foreldre som skal hente og bringe
  • Regler for kjøring av elever til SFO, Innbygda skole og Trysil ungdomsskole
 3. Prosess og investering tidfestes nærmere i forbindelse med budsjett 2020.
 4. Byggeprosessen legges opp slik at anbudsprosess og ferdigstilling unngår tidspress for entreprenører og tilbydere. Derigjennom kan kommunen oppnå lavere kostnader.

Uaktuell

Arbeiderpartiet og Turid Backe-Viken, som har vært begeistret for Kvea, overrasket mest:

 1. Eiendommen Kvea er ikke lenger aktuell som plassering for ny, offentlig sentrumsbarnehage og kjøpes ikke.
 2. Rådmannen bes fortsette arbeidet med planlegging av ny, stor, offentlig sentrumsbarnehage med plassering på Østmojordet. Bygg, eiendom, trafikale forhold, organisering osv. utredes videre og kvalitetssikres. Det skal i tillegg synliggjøres hvordan vi løser barnehagebehovet fram til den nye sentrumsbarnehagen står ferdig. Saken legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjett 2020.
 3. Rådmannen legger fram en sak for kommunestyret med forslag til trafikale løsninger i området rundt skolene basert på at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende. Dette arbeidet koordineres med sentrumsplanen.

Flertallsvedtaket

Ap og H syntes forslagene var så like at de ville samle dem til ett felles - og det ble vedtatt med mot Sps stemmer:

 1. Ny sentrumsbarnehage lokaliseres til Østmojordet.
 2. Eiendommen Kvea kjøpes ikke.
 3. Bygg, eiendom, trafikale forhold, organisering osv. ved Østmojordet utredes videre og kvalitetssikres. Det skal i tillegg synliggjøres hvordan i løser barnehagebehovet fram til den nye sentrumsbarnehagen står ferdig. Saken legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjett 2020.
 4. Rådmannen legger fram en sak for kommunestyret med forslag til trafikale løsninger i området rundt skolene basert på at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende. Dette arbeidet koordineres med sentrumsplanen.

Siste punkt i vedtaket er slutten på Sps forslag. Det ville alle ha med: 

Byggeprosessen legges opp slik at anbudsprosess og ferdigstilling unngår tidspress for entreprenører og tilbydere. Derigjennom kan kommunen oppnå lavere kostnader.
 

Sist oppdatert: 21.06.2019 13:06:31