Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Skoleutbygginga blir 5,5 millioner dyrere

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.06.2016 19:14:29
Trysil ungdomsskole og Innbygda skole før bassengbygget ble revet

​Det blir utbygging av sentrumsskolene og nytt SFO-bygg der svømmehallen var (til venstre i bildet), selv om prislappen blir 5,5 millioner dyrere enn politikerne vedtok i fjor høst.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Bygginga av SFO-base og renovering av Innbygda skole og Trysil ungdomsskole blir 5,5 millioner dyrere enn politikerne trodde i fjor høst.

​Gleden var stor da kommunestyret bevilget 64,5 millioner kroner til utbygginga. Nå er anbudsrunden over, og kommunen har vært i forhandlinger for å få tilbudssummen ned. Litt bevegelse var det, men utbygginga kommer på 70 millioner kroner.

Tilleggsbevilgning

Kommunestyret hadde to valg - enten tilleggsbevilge 5,5 millioner kroner, eller utsette utbygginga, legge jobben ut på nytt anbud og håpe at noen ville legge inn et rimeligere tilbud. De gikk enstemmig inn for det første alternativet.

Skolens tur

- Dette er en kjærkommen sak for skole og SFO. Vi har rustet opp mye innenfor helse og omsorg de siste årene, nå er det skolens tur, sa Per Hagebakken, Sp. - Så sprakk ramma, men Sp mener at det  ikke blir billigere om vi utsetter saken.

Formannskapet

- Derfor la vi fram forslaget i formannskapet om å øke ramma til 70 millioner kroner. Da må vi øke låneopptaket med 5 570 000 kroner til 56 millioner kroner. Resten av investeringa er moms som vi får tilbake, sa han.

Mindre reserve

Rådmannen hadde foreslått å øke ramma med nesten 2 millioner til.

- I stedet velger vi å redusere reserven med den summen i troen på at sjansen for overskridelser er liten. Utbyggingsprosjektet må styres med stramme tøyler når det blir så mye mindre å gå på, sa Hagebakken.

Enstemmig

Ingen andre tok ordet da kommunestyret behandlet saken. Alle stemte for dette vedtaket:

Investeringsrammen for prosjektet økes med 5 570 000 kroner inkl. mva. for å gjennomføre utbyggingen av skolene og SFO som beskrevet. Den totale rammen blir således kr 70 000 000 inkl mva. Gjennomføringsreserven reduseres med kr 1 966 000 inkl. mva.
Finansieringen skjer ved et låneopptak på kr 56 000 000 ekskl. mva. Midlene legges inn i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019.

Dette får vi

Ifølge saksutredninga fra behandlinga av saken i fjor høst, får vi dette for pengene:

  • En SFO- avdeling som er betydelig større og moderne og som kan gi rom for lek og dessuten er stort nok til å samle mange til fellesmøter, for eksempel foreldremøter. 
  • En base for elever med spesielle behov, som et sambruk mellom Innbygda og TUS . Disse elevene prøver skolen å integrere mest mulig i ordinær undervisning, men de trenger ofte lugn og ro. De må kunne drive trening og opplæring uten å bli forstyrret av andre elever som går forbi. 
  • Et nytt skolekjøkken. Dette blir lagt i tilknytning til spesialpedagogikkrommet slik at det kan drives ADL-trening mv. 
  • Ny oppdatert sløydsal og nytt musikkrom, med rom for tekstil. Dette gjør at skolen kan gi et kvalitativt bedre opplæringstilbud i praktiske fag. 
  • Rom som er store nok til at skolen kan drive en mer fleksibel skolehverdag med tilpasset undervisning og endre gruppestørrelser etter behov. 
  • Nok areal til å få inn alle skolens 14 klasser i samme hus. 
  • Lærerne får bedre forutsetninger for planlegging og samarbeid med flere arbeidsrom. 
  • Skolen får etablert flere gruppe-/møterom. 
  • Skolen får skilt SFO og skole i to separate bygninger. Det blir enklere for elevene å forholde seg til regler og forskjellige åpningstider. 
  • Nødvendige garderobeforhold.
Sist oppdatert: 14.08.2017 12:25:44