Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ingen endring i skoleskyssen i år

Portrettbilde av mann med briller og bart som snakker i mikrofon

​Thor Haugstulen er driftssjef i Hedmark Trafikk og er interessert i en god dialog med
kommunen for å sikre en best mulig skoleskyss til grunnskoleelevene.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Trysil kommune kan ikke bruke penger for å få en bedre skoleskyss enn det Hedmark Trafikk tilbyr, har hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtatt.

​Men de ber Hedmark fylkeskommune, som oppdragsgiver til Hedmark Trafikk om å sørge for at den blir bedre neste år. Og før de behandlet saken, hadde de ei ordveksling med driftssjef Thor Haugstulen i Hedmark Trafikk.

Kritiske politikere

Da stilte politikerne flere kritiske spørsmål til måten skoleskyssen er løst på. De ga tydelig uttrykk for at de ikke er fornøyde verken med de lange bussreisene for elevene fra Ljørdalen, eller for at elevene på Trysil Montessoriskole må vente så lenge på bussen etter skoletid. Da trenger de tilsyn, og det må kommunen betale for. Du ser hele ordvekslinga i dokumentet til høyre.

Maktesløse politikere

Utvalgsleder Turid Backe-Viken mener at måten Hedmark Trafikk har lagt opp skoleskyssen på i deler av Trysil, setter  kommunen i en situasjon der politikerne føler maktesløshet og håpløshet.
- Skoleskyssen er Hedmark Trafikks ansvar. Det er ikke meninga at vi skal finansiere lokale tiltak i tillegg. Det er ikke noe alternativ. Jeg hadde forventet at Hedmark Trafikk kunne være litt klarere i forhold til utviklingen i skoleskyss i kommunen over tid, og hva som ligger bak av tanker og strategier i det vi opplever som et redusert tilbud. Når vi ikke får svar der, får vi gå til fylkeskommunen som oppdragsgiver, sa hun og foreslo det hovedutvalget enstemmig vedtok.

Vedtak om skoleskyss

Her er bestillinga fra hovedutvalg for oppvekst og kultur til Hedmark fylkeskommune:

  1. Trysil kommune må forholde seg til Hedmark Trafikks justerte rutetilbud for skoleskyss skoleåret 2014/2015. Trysil kommune har ikke økonomisk mulighet til å finansiere egen skoleskyss utover det Hedmark Trafikk tilbyr. Det er Hedmark Trafikk som har oppgaven med å løse skoleskyss på vegne av kommunen.
  2. Trysil kommune er imidlertid ikke tilfreds med Hedmark Trafikks håndtering av skoleskyss for kommunens skolebarn og oversender saken til Hedmark fylkeskommune med forventning om å få belyst følgende:
  • Hva mener oppdragsgiveren Hedmark fylkeskommune er forsvarlig reisetid for skolebarn i fylket?

Trysil kommune anmoder Hedmark fylkeskommune om å inkludere følgende momenter i sin oppdragsbeskrivelse til Hedmark Trafikk når det gjelder skolekjøring:

  • Hedmark Trafikk skal søke å begrense reisetiden utover den faktiske avstanden mellom bopel og skole, det vil si unngå lange omkjøringer.
  • Hedmark Trafikk må spesielt ivareta de minste elevene når det gjelder å sette inn ressurser for å korte ned reisetida.
  • Hedmark Trafikk må samarbeide med kommunene når man planlegger rutetilbudet for skoleåret i hver enkelt kommune.
  • Hedmark Trafikks rutetilbud bør følge skoleåret og ikke kalenderåret. 

Saksutredninga til saken ser du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.07.2015 00:55:13