Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Utsatte landbruksfondets vedtekter

To sauer i grønt gress

 

 

Kommunestyret vil vite mer om følgene av å endre landbruksfondets vedtekter slik hovedutvalget og de rødgrønne har foreslått. Saken er derfor utsatt til junimøtet.

​Landbruksfondet ble opprettet i fjor. Søknadsrunden viste at vedtektene burde endres noe for at landbruksnæringa skal få best mulig nytte av tilskuddsordningen.

Endringer

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet saken 5. mars. Der hadde de rødgrønne noen endringsforslag som ble vedtatt mot de borgerliges stemmer. I kommunestyret foreslo Bjørg-Edith Enger ytterligere endringer på vegne av de rødgrønne slik:

  • § 1 Nytt pkt:
    Fondets kapital er 3 000 000 kroner.

  • § 3 siste avsnitt endres til:
    Tilskudd til husdyrrom gis til søkere som er tilknyttet landbrukseiendom i aktiv drift.

  • § 6 Overskrifta endres til: Tilskudd til driftsbygninger for oppbevaring av fôr og viderefordeling av gårdens produkter.
    Nytt underpunkt: Det gis tilskudd til silo og høytørke.

Fremme aktivitet

Enger sa at endringsforslaget vil fremme aktivitet i næringa og sikre arbeidsplasser, inntekter og verdiskapning i samsvar med handlingsplanen.
- Det er stort behov for oppgradering av og nyinvestering i landbruksbygg. De gamle vedtektene var for snevre. Det var ikke vår mening at det skulle være så vanskelig å få tilskudd. Vi er for et bærekraftig landbruk med vekt på norsk sjølforsyning, å ikke forringe grunnlaget for framtidige generasjoner, den økende etterspørselen etter mat med historie og større langsiktighet og forutsigbarhet. Vi vil at også småskalabruk skal ha tilgang til fondsmidlene, og at det skal være mulig å få tilskudd til silo og høytørke, sa hun.

For usikkert

Anders Nyhuus, H meldte etter et gruppemøte at følgene av endringsforslaget, både i hovedutvalget og kommunestyret, var for usikre.
- Endringene er såpass store at vi bør få en juridisk betraktning eller synspunkter fra landbruksavdelingen på dem. Kravet om at søkere måtte være berettiget produksjonstilskudd, som skiller hobbybrukere fra næringsutøvere, falt bort i behandlingen i utvalget. Når de rødgrønne foreslår å endre paragraf 3 ved å ta bort referansen til BU-midlene, blir det enda mer uklart hvem som kan søke. Og hvor aktuelt er det med silo og høytørke i dag? Samlet blir bildet fryktelig uklart, sa han.

Utsettelse

Nyhuus syntes det var ubehagelig å vedta juridisk bindende vedtekter på en slik bakgrunn. Han fikk resten av kommunestyret med seg på å utsette saken for å få administrasjonens vurdering av konsekvensene av endringsforslagene.
- Denne gangen er vi faktisk enige med de andre om at vi trenger å få det belyst litt mer, sa Bjørg-Edith Enger.

Junimøtet

Det betyr at vedtektene ikke vil bli spikret før i kommunestyrets møte 17. juni. Det går an å sende søknader om tilskudd fra landbruksfondet allerede nå, men det har lite for seg siden ingen søknader vil bli behandlet før man vet hvilke tiltak politikerne vil gi tilskudd til.

 

Hele den politiske behandlinga, inkludert forslag til reviderte vedtekter, finner du i dokumentet til høyre.


 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 11:27:27