Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Regionrådets uttalelse til statsbudsjettforslaget 2018

Publisert: 18.10.2017 11:00:00
Utsnitt av forsida på statsbudsjettet

​Regionrådet for Sør-Østerdal har klare meninger om flere temaer i regjeringas forslag til statsbudsjett.

​Regionrådet som består av Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, Våler og Stor-Elvdal (det vil si tre Sp-ordførere, to H-ordførere og en Ap-ordfører) sendte 12.10.2017 ut denne pressemeldinga:

Kommentar til statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en sentralisering av kommunenes inntekter fra distriktene til de store bykommunene og staten. Dette skjer blant annet ved at kommunenes eiendomsskatteinntekter fra "verk og bruk" og kraftlinjer blir redusert med mer enn 800 millioner kroner.

En styrking av samferdselsbudsjettet og midler til trafikksikkerhetstiltak bør sikre en ferdigstillelse av den påbegynte utbyggingen mellom Atna og Alvdal. At byggingen av RV 3/25 i Elverum og Løten kommer i gang som planlagt i 2018 er vi veldig fornøyd med.

Statsbudsjettet viser generelt en liten satsing på skred/flomforebygging, derfor er forebygging mot kvikkleireskred i Trysil en riktig prioritering.

Kr 5.1 mrd. til Hæren og en økning på 15 mill. fra 2017 til 2018 er ikke optimalt, men sammen med lovnader om at aktiviteten i hæren skal videreføres er det et viktig signal for nasjonen og ikke minst for aktiviteten i Østerdal Garnison med Rena leir og Terningmoen.

20 nye studieplasser til Høgskolen Innlandet er positivt sjøl om vi vet at behovet for sykepleiere er stort i våre kommuner, og dermed burde vært adskillig høyere.

Klimautfordringene sett i sammenheng med reduksjon av regionale utviklingsmidler er en dårlig miks. Østerdalen med våre enorme skogsområder genererer store muligheter i det grønne skifte og bioøkonomien. Vi skulle gjerne sett at også Regjeringen hadde sett mulighetene for å utvikle fastlandsøkonomien innenfor dette området.

I Sør-Østerdalen og Innlandet for øvrig legges det ned en stor innsats både økonomisk og ved dugnadsarbeid for å bygge ut fiber til bredbåndsdekning i våre bygder. 69,7 mill. nasjonalt til dette er alt for lite og vi setter vår lit til at Stortinget i sin behandling av statsbudsjettet for 2018 øker denne summen betraktelig. Det er nå vi har mulighet til sammen å ta et skikkelig løft. Derfor må også staten bidra mer for å få dette til.

Rovvilt – tilskuddsordning for kommuner med ulverevir videreføres i 2018 med 20 mill.kr. Rovviltpolitikken som Stortinget vedtok i vår følges opp, det er det mest konfliktdempende tiltak regjeringen kan gjøre.

En reduksjon av kommuneøkonomien og ingen styrking av sykehusene vil få direkte konsekvenser for landets innbyggere og vi setter vår lit til at Stortingets nye sammensetning har politisk kraft til å endre på dette.
Fjerning av eiendomsskatten på kraftlinjer og enkelte kategorier av verker og bruk virker direkte inn på kommuneøkonomien. Vi håper at støttepartiene til Regjeringen ser at en ytterligere svekking av kommuneøkonomien ikke veien å gå nå.

I Sør-Østerdal har økningen i antall turister fra inn- og utland skapt optimisme og vilje til investeringer i reiselivsbedriftene våre. En økning av moms på disse tjenestene vil skape uro og ikke minst dårligere inntjening. Det er ikke det vi trenger nå.

Sist oppdatert: 25.10.2017 15:10:39