Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannen vil investere for 127 millioner

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.11.2018 13:24:02
Økonomisjef Gerard Kort og rådmann Jan Sævig

​Økonomisjef Gerard Kort og rådmann Jan Sævig presenterte rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan på en pressekonferanse fredag.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Rådmannen foreslår nye investeringer for 127 millioner kroner neste år.

​- En helt vanvittig sum - hvis vi ikke forklarer hvordan vi løser det, sier han sjøl. For vanligvis er investeringsbudsjettet på 40-50 millioner kroner ifølge økonomisjef Gerard Kort.

Forklaringen

Og rådmannen forklarer:

 • Cirka 35 millioner kroner er innen vann og avløp. Der vil avgifter vi krever inn på området, dekke lånekostnadene. (I dette er nytt slambehandlingsanlegg til 10 millioner kroner.)
 • 8 millioner er startlån som vi bare formidler videre.
 • 18 millioner til ny barnehage i Jordet betaler vi med et ekstra utbytte fra kommuneskogen. Der går det veldig bra i år og neste år på grunn av tomtesalg i Mosetra 2 og Skansen i Trysilfjellet.
 • Så prosjektfinansierer vi infrastruktur - veg, vann og avløp - i nytt boligområde (14,7 millioner) og bygging av tre leilighetsbygg i Bygderberget (17,6 millioner). Begge disse går i null til slutt ved at vi selger tomter og selger eller leier ut boliger. Altså betjener inntektene lånene til syvende og sist. Boligmarkedet er prekært, så dette må vi gjøre. Vi kommer tilbake til om private eller kommunen bygger boligene. Og økonomisjefen supplerer: Innbyggertallet er den viktigste inntektskilden vår. Og det øker ikke om vi ikke klarer å skaffe jobber og boliger.
 • Det betyr at det bare er på 38 av de 127 millionene vi investerer, at vi øker lånegjelda reelt sett.

Investeringer

De 38 millionene skal blant annet brukes på rehabilitering av prestegarden, kjøp av Kvea, forprosjekt på sentrumsbarnehage, tiltak i Grimsåsen, ombygging av toalett i Trysil kirke, nytt varslingsanlegg på sykehjemmet, gymsal og garderober på Innbygda skole, renovering av arealer og inventar på ungdomsskolen, rehabilitering av kommunale boliger, ny lastebil og utskifting av biler - se fra side 79 i budsjettdokumentet for detaljer.

Svært fornøyd

Det var en svært blid og fornøyd rådmann som inviterte til pressekonferanse fredag.

- Dette har ikke vært veldig krevende, og vi har ikke foreslått vonde tiltak i forhold til nabokommunene våre. Ingen ansatte sies opp. Budsjettgjengen har gjort en steikandes god jobb. Ikke minst merker vi effekten av omorganiseringa innen helse- og omsorgssektoren. Enhetslederne er tettere på tall og detaljer. Så ekstra skryt til kommunalsjef Trygve Øverby denne gangen i tillegg til økonomisjef Gerard Kort, sa Jan Sævig. 

Ikke veldig vondt

Uten å endre på dagens aktivitetsnivå hadde vi manglet 15,8 millioner kroner neste år. Rådmannen har funnet fem millioner i endringer i brukerbehov innen helse og omsorg alene og over 20 millioner ved å holde stillinger vakant og nedbemanne ved naturlig avgang innen flere tjenester. De største besparingene gjør han ved å sette 6 millioner i fond i stedet for å betale det i avdrag og på å samordne nattevaktene i helse og omsorg (3,3 millioner kroner).

Bruker fond

Likevel - driftsunderskuddet er på 4,2 millioner. Det dekker vi opp ved bruk av fond. Med bruk av avsetninger og nye avsetninger ender busjettet opp på 7 millioner i pluss.

Økonomisjefen vedgår at vi ikke kan fortsette å finansiere drift med fond. Det går kanskje i 6-7-8 år, men da er sparebøssa tom, sier han. 

Barnehagegarantien

Størst politisk debatt vil det kanskje bli rundt rådmannens forslag om å fjerne barnehagegarantien fra nyttår. Det mener han å spare 900 000 kroner på. Men: De som har fått garantiplass etter søknad i høst, beholder den. Det løser vi ved midlertidige tiltak i Nysted og Østmojordet barnehager. Barnehagegarantien koster omlag 1,8 millioner kroner i året når vi må bemanne opp og drifte Tingstua, sier rådmannen.

Eiendomsskatt

Alle eiendommer i Trysil er omtaksert i år. Politikerne har sagt at eiendomsskatten for eksisterende boliger ikke skal øke. Det innebærer lavere promillesats. Hva den blir, er ikke bestemt. Men til tross for dette, vil Trysil få inn 42 millioner kroner i eiendomsskatt i 2019 mot 34 millioner kroner i år. Det kommer av at det er bygd mange nye enheter i Trysil i år og ikke minst at Raskiftet vindkraftverk er satt i drift.

Nye tiltak

Rådmannen har bare funnet plass til sju nye driftstiltak i 2019 - se side 17 i budsjettdokumentet:

 • Bekjempe barnefattigdom: 200 000 kroner til konkrete tilbud og transport
 • Styrke bemanninga på den populære ungdomsklubben: 211 000
 • Nye tiltak på frivilligsentralen: 150 000
 • Landbruksfondet: 1 000 000
 • Grøntarbeid i Innbygda: 270 000 (kommunens del i spleiselaget med sentrumsforeningen og grunneierne)
 • Økt kapasitet på Innbygda renseanlegg: 100 000
 • Øke idrettsfondet: 250 000 (mot 400 000 i dag)

Hvilke tiltak han ikke har funnet rom for, men som politikerne kanskje gjør, ser du på side 19 i budsjettdokumentet.

Politisk behandling

Formannskapet behandler budsjettet 27. november. Deretter legges det ut på høring så alle som vil kan få uttale seg om det. Alle innspill gjøres kjent for kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 13. desember. 

Sist oppdatert: 19.11.2018 15:27:54