Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannens budsjettforslag 2021

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.11.2020 13:42:42
Rådmann Jan Sævig og økonomisjef Gerard Kort

​Rådmann Jan Sævig og økonomisjef Gerard Kort håper Trysil kommunestyre vedtar et budsjett som gjør at drifta går med 12 millioner kroner i overskudd. Kommunen trenger å bygge opp igjen fond for å takle framtidige utfordringer og uventede hendelser.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Rådmannen legger fram ei omfattende kuttliste i sitt forslag til budsjett 2020. Han kaller det ganske tøft og strengt.

​Trysil kommune kommer til å få snaut 500 millioner kroner i frie disponible inntekter neste år. Skulle vi fortsatt drifta på dagens nivå, ville drifta ha gått med nesten 8 millioner i minus.

Vil ha overskudd

Rådmann Jan Sævig ønsker at kommunestyret vedtar et budsjett med 12 millioner kroner i overskudd på drifta, i tråd med Fylkesmannens anbefalinger.

- Det blir ikke lettere å drive kommuner framover, så vi må skaffe oss reserver og få til en bærekraftig drift. Trysil har bedre økonomi enn flere nabokommuner, men vi har også dårlig økonomi og må ta tak, sier han. 

Salderingstiltak

Ei liste på 45 salderingstiltak vil gi en innsparing på drøyt 22,8 millioner kroner. I tillegg nevner rådmannen sju tiltak for nesten 2,4 millioner kroner som han ikke ønsker kommunestyret skal vedta.

Ikke prioritert

De sju tiltakene på rådmannens ikke prioriterte-liste er:

​Tiltak​Sum å spare i 2021
​Privatisere 54 km kommunale veger​955 000
​Si opp medlemskap i Destinasjon Trysil ​500 000
​Kutte ytterligere 150 % elevveilederstillinger​500 000
​Kutte ytterligere 75 % lærerstilling​310 000
​Si opp medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning​56 000
Kutte 10 % montør på velferdsteknologi​50 000
​Si opp Framsikt analyseverktøy​18 000

Mer info på side 23-25 i budsjettdokumentet. 

Prioritert

De 45 tiltakene rådmannen vil prioritere, er:

​Tiltak​Sum å spare i 2021​Økt inntekt i 2021
Sentraladministrasjonen:
​Flytte medarbeider, sparer et halvt årsverk​205 000
4 % økning til kirkelig fellesråd i stedet for 7,5​200 000
​Meglerpakke​200 000
​Si opp avtaleovervåkingssystem​13 000
Oppvekst og kultur:
​Kutte 350 % elevveilederstillinger​1 000 000
​Kutte 200 % stillinger i barnehage​530 000
​Kutte 80 % i vakant skolefaglig rådgiver-stilling ​503 000
​Østre Trysil Montesorriskole legger ned fra skolestart 2021500 000​
​Ikke budsjettere idrettsfond på forskudd (men bevilge pengene hvis kommunen går med tilstrekkelig overskudd)​400 000
​Kutte 100 % stilling på kulturskolen​350 000
​Kutte 75 % lærerstilling​320 000
​Kutte 50 % stilling på grunnskole for voksne​210 000
Legge ned juniorklubben​119 000
​Kutte 20 % stilling på PP-tjenesten​116 000
​Halvere kulturminnemidlene​70 000
​Halvere tilskuddet til Trysil skimuseum​50 000
​Ikke leie inn konsulent for å ferdigstille idrettsplanen​40 000
​Helse, omsorg og sosial:
​Sykerefusjon​2 000 000​ 
​Redusert vikarbruk​1 000 000​ 
​Personalstyring​1 000 000
​Redusert bemanning på forsterket skjermet enhet900 000​
​Reduksjon i tiltak i barnevernet og omdisponering fast stilling​800 000
​Avdeling 4 i hjemmetjenesten legges til enhet for psykisk helse​750 000​ 
​Felles innleiekontor for vikarer i helse og omsorg​750 000​ 
​Fag- og kvalitetskoordinatoren overføres lønn og personal​750 000
​Redusere antall helsesykepleiere (men søke om midler for å beholde dem)650 000​
​Økt inntekt for ressurskrevende brukere​500 000
​Økt inntekt for koronatesting​500 000
​Mindre utbetaling fra sosialtjenesten​500 000​ 
​Felles enhetsleder for hjemmetjeneste og sykehjem i seks måneder​500 000​ 
​Innføre gruppebasert støttekontakt​500 000
​Kreftkoordinatorstillingen inngår i palliativt team og man sparer en 70 %-stilling annet sted i sektoren.​500 000
​50 % stilling på tjenestekontoret holdes vakant370 000​
​40 % ergoterapeutstilling holdes vakant350 000​
​Redusere rådgiverstilling i velferdsteknologi​350 000
​Felles sykepleieturnus på sykehjemmet​300 000
​Økt vederlag fra hjemmeboende​200 000
​Økt basistilskudd til legesenteret​130 000​
​Økte egenandeler for fysioterapi​100 000
​Økte inntekter på hoftepilot - samarbeid med Sykehuset Innlandet om 3- måneders kontroller for hofteopererte100 000​
​10 % stilling på helsestasjonen holdes vakant​50 000
​​Økt gebyr for tilsyn i barneverntjenesten​10 000
 Forvaltning og teknisk drift: 
​Ikke budsjettere landbruksfond på forskudd (men bevilge pengene hvis kommunen går med tilstrekkelig overskudd)1 000 000​

Finans:

​Øke eiendomsskatten til 2,8 promille (mot 2,5 som ble vedtatt i økonomiplanen i fjor)​3 443 000

Mer info om tiltakene på side 18-22 i budsjettdokumentet. 

Nye tiltak

Rådmannen foreslår kun fire nye tiltak på driftsbudsjettet i 2021:

​Tiltak​Økt utgift 2021
​Områdeplan for Trysil turistsenter ​1 000 000
​100 % stilling på lønn og personal (hentes fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren)​750 000
​40 % stilling på servicetorget​230 000
​Plan for overvannshåndtering (kommer i tillegg til allerede innvilget 400 000)​200 000

Du kan lese mer om tiltakene på side 16 i budsjettdokumentet.

Investeringer

Rådmannen foreslår å investere drøyt 152 millioner kroner i 2021.

​Tiltak​Sum i 2021
Sentraladministrasjonen:
​SÅTE IKT Trysils andel​3 400 000
​Egenkapitaltilskudd KLP​2 350​ 000
​Ombygging av  toalett i Trysil og Søre Osen kirker og bårehus​2 250 000
Mobilmaster til bredbåndutbygginga​2 000 000
​Brannsikring Ljørdalen kirke​750 000
​Brannsikring Tørberget kirke​750 000
Helse, omsorg og sosial:
​Startlån​8 000 000
​Forprosjektering av boliger på Østhagenområdet​1 900 000
​Pakkemaskin kjøkken​280 000
Oppvekst og kultur:
​Tiltak på Trysil bygdetun​450 000
Forvaltning og teknisk drift:
​Vann og avløp:
​Utvidelse av Innbygda renseanlegg​35 000 000
​Slambehandlingsanlegg​20 000 000
​Sanering av VA-ledningsnett i Hagebekkvegen og Krokvegen​9 600 000
​Rehabilitering av ledningsnett i Gamlevegen, etablering av rundkjøring av vannforsyning​7 500 000
​Utskifting av avløpsledning i Villavegen på Østby​6 800 000
Sluttføring, opprydding og asfaltering på infrastruktur til boligfelt i Bygdeberget​4 000 000
​Etablere ringledning for vannforsyning mellom Parkvegen og Furuvegen i Nybergsund​2 500 000
​Sonevannmålere og elektroniske målere​1 600 000
​Rehabilitering av avløpsledningsnettet i Oterstien i Trysilfjellet​1 250 000
​Sanering av eternittledning i Liavegen og Korsbergsvegen samt justering av vegkrysset Liavegen/Korsbergsvegen​500 000
​Ny mannskapsbil på vann og avløp​390 000
​Sanering av ledningsnett i Løkjavegen​300 000
​Plan, bygg og miljø:
​Skilting av vegnavn i hytteområder​300 000
​Bygg og eiendom:
​Rehabilitering av Trysil prestegård​4 300 000
​Kjøling på sykehjemmet​3 940 000
​Rehabilitering av kommunale boliger​2 000 000
​Ventilasjon i Nybergsund barnehage​1 060 000
​Prosjektering av ny sentrumsbarnehage​1 000 000
​Rehabilitering av taket mellom sentrumsskolene og restaurering av utvendige trapper på ungdomsskolen​750 000
​Ladestasjoner for el-biler​500 000
​Akustikkplater i klasserom på ungdomsskolen​350 000
​Bytte av multimaskin (liten traktor)​300 000
​Kameraovervåkning på sentrumsskolene​262 000
​Solskjerming på helsestasjonen​125 000
​Trafikksikkerhet og vegvedlikehold:
​Lastebil på vegavdelingen​2 500 000
​Utskifting av biler​2 200 000
​Oppgradering av kommunalt vegnett​2 000 000
​Gangveg ned Antonsbakken og parkering ved legesenteret​2 000 000
​Fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen til Korsbergsvegen​2 000 000
​Asfaltering og reasfaltering​1 700 000
​Toalett, skilt, rasteplass og utbedring av lysløype i Grimsåsen​1 115 000
​Vegbelysning - overgang til LED​1 000 000
​Utbedring av Nybergsund bru​950 000
​Vegrekkverk​600 000
​Trafikktiltak​125 000

Mer info om investeringene på side 76-88 i budsjettdokumentet.

Gebyrer

Rådmannen foreslår følgende gebyrendringer:

​Tjeneste​Endring
​Foreldrebetaling for barnehageplass​opp 3 %
​Leie av barnehagelokale​opp 3 %
​Byggesaksgebyrer​opp inntil 11,1 %
​Plansaksgebyrer​opp inntil 171,4 %
​Arbeider etter matrikkelloven​opp inntil 42,9 %
​Husleie i kommunale boliger​opp 1,6 %
​Utleie av kommunale arealer og lift​opp 1,6 %
​Tomtepriser​opp 1,6 %
Årsavgift vann​opp 7,6 %
​Forbruk vann​ned 1 %
​Årsavgift avløp​opp 8,3 %
​Forbruk avløp​ned 2,4 %
​Mottak av slam​opp 2,2-5 %
​Slamtømming​opp 4-7,6 %
​Ekstratømminger ​opp 3,8-4,3 %
​Utrykningstillegg​opp 21,6 %
​Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming​opp 44,3 %
​Eiendomsskatt for bolig, fritidseiendom og tomt​opp 55,6 %
​Tjenester fra fotoarkivet​opp 2,7-56,3 %

Du ser hvilke gebyrer som øker, hvilke som ikke øker og hvilke som settes ned på side 91-113 i budsjettdokumentet.

Sist oppdatert: 02.12.2020 15:21:36