Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannen vil spare nesten 16 millioner i 2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.11.2016 13:14:43
Jan Sævig og David Sande

​Rådmann Jan Sævig og økonomisjef David Sande legger fram et budsjettforslag med salderingstiltak for nesten 15,9 millioner kroner i 2017. Bare ett nytt tiltak kommer inn; økning av bemanninga i hjemmetjenesten avdeling 3.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Det er med litt blandede følelser rådmann Jan Sævig legger fram budsjettforslaget for 2017. Men dramatisk er det ikke, sier han.

​Budsjettforslaget inneholder ei rimelig lang kuttliste, men slik er det når vi får de pengene vi får.

- Vi må handle deretter, og den økonomiske situasjonen er mer krevende enn den har vært, sier Sævig.

Godt utgangspunkt

- Trysil har hatt pluss på bunnlinja i 4-5 år, så utgangspunktet er bra, selv om vi nå må kutte 14,6 millioner kroner og helst litt til for å ha en buffer. Skulle vi oppfylt målet om en buffer på 1,75 % av netto driftsresultat, skulle den vært på 11 millioner. Det klarer vi ikke, sier rådmannen som legger fram salderingstiltak for 15 862 000 kroner.

Lavere nivå

Rådmannen slår fast at Trysil kommune har et veldig godt tjenestetilbud, men at vi ikke har råd til å videreføre alt på dagens nivå.

- Noe må kuttes, og på andre områder må innbyggerne godta et lavere nivå. Trysil vil fortsatt ha mange svært gode tjenester, sier han.

Frivillighet

Det som smerter mest for rådmannen, er å kutte i kulturtilbudet og lavterskeltilbudene innen helse og omsorg.

- Mye av det som foreslås kuttet, er krydder i hverdagen for mange. Men tjenestene ikke er lovpålagte. Her utfordrer vi frivilligheten til å komme på banen, sier han.

Ett nytt tiltak

Rådmannen har ikke funnet plass til mer enn ett nytt tiltak, og det er å øke bemanninga i hjemmetjenesten avdeling 3 med 5,3 årsverk på grunn av mange nye brukere og økt antall vedtakstimer. Tiltaket koster nesten 3 millioner kroner i året.

Økte inntekter

Rådmannen har funnet én kilde til økte inntekter; ved å kontortaksere eiendommene i Trysil kan eiendomsskatten økes med 1,75 millioner kroner. I tillegg øker de fleste gebyrer med 2,5 %, for eksempel husleie, byggesaker og plansaker. Barnehagesatsene foreslås økt med 2,8 %, mens SFO beholder dagens takster. Årsavgift for vann går opp med 8,8 % og kloakk 15,2 %, mens målt forbruk går ned med henholdsvis 14,8 og 3,6 %. Hele gebyrregulativet ligger fra side 97 i budsjettdokumentet til høyre.

Kuttlista

En halv million spares ved å ikke sette av noe til kompetansefondet, der det er penger nok neste år. Alle enheter har fått beskjed om å spare til sammen drøyt 2 millioner kroner på effektivisering. Det handler om å jobbe smartere uten at det går utover brukerne.

Sentraladministrasjonen

I tillegg foreslår rådmannen at sentraladministrasjonen skal kutte:

 • 100 000 kroner til samarbeid med skole og næringsliv. Det betyr slutt på kommunalt bidrag til næringslivets dag i skolen, utdannings- og yrkesmesse, rådgivernettverk og jobbmesse for sesongansatte.
 • 150 000 kroner som er hele det kommunale bidrag til Campus Trysil.
 • 200 000 kroner til entreprenørskap inkludert arena for etablering, innovasjon og utvikling, fadderordning, flere elev- og ungdomsbedrifter og synliggjøring av bedrifter.

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur skal spare nesten 4 millioner kroner i rådmannens forslag. Det betyr i tillegg til effektivisering:

 • reduksjon i rammen i grunnskolen på 1,4 millioner fra neste høst. Det er ifølge rådmannen helt forsvarlig for voksentettheten på Innbygda skole og ungdomsskolen ligger i dag en god del over minimumsnormen.
 • kutte miljøterapeutstillingen i byggende team (611 000 kroner)
 • legge ned Søre Trysil barnehage (336 000 kroner i 2017 og 806 000 i 2018)
 • gjøre Vestre Trysil skole og barnehage til oppvekstsenter med en leder (50 000 kroner i 2017 og 100 000 kroner i 2018)
 • halvere åpningstida på ungdomsklubben til en kveld i uka (70 000  kroner i 2017 og 140 000 kroner i 2018)
 • legge ned mekkeklubben (50 000 kroner)
 • legge ned aktivitetsskolen (115 000 kroner i 2017 og 230 000 kroner i 2018)
 • kutte alt tilskudd til lag og foreninger (329 000 kroner) samt idrettsfondet (200 000 kroner)
 • legge ned Trysiliaden (62 000 kroner)
 • arrangere Skjæraasendagene bare annethvert år (125 000 kroner)
 • kutte ut kunstformidling (25 000 kroner som er gitt i tilskudd til Musikk i Hedmark som nå avvikles)

Helse og omsorg

Helse og omsorg skal spare 7,8 millioner kroner ifølge rådmannens forslag. Det betyr i tillegg til effektivisering:

 • 660 000 kroner som følge av rasjonaliseringsprosess i 2017, det øker til 1 980 000 kroner i 2018
 • holde stillinger vakante (3 771 000 kroner). Det er fagkoordinator i hjemmetjenesten, en merkantil 60 %-stilling, en 40 %-stilling på tjenestekontoret, en 20 % helsesøsterstilling og vakter tilsvarende 60 %-stilling i hver av avdelingene på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.
 • midlertidig nedbemanning i demenskoordinatorstillingen med 40 % i fire måneder (176 000 kroner)
 • kutte i lavterskeltilbud (1 991 000 i 2017 som øker til 2 989 000 i 2018). Dette er dagsentrene i grendene, vedsentralen, dagtilbudet til utviklingshemmede på Sønsthagen, Møteplassen innen psykisk helse og frisklivssentralen.
 • legge ned vedsentralens lokaler (122 000 kroner i 2017 som øker til 172 000 kroner i 2018)

Forvaltning og teknisk drift

Samlet reduksjon er på 1 133 000 kroner og innebærer i tillegg til effektivisering:

 • nedklassifisering av to veger fra kommunale til private:
  • Plassen-Skjærberget ved avkjørselen Nord-Dahlsvegen (159 000 kroner)
  • Skjærhollakrysset-Skjærholla (95 000 kroner)
 • redusere salting og støvbinding på kommunale veger (666 000 kroner)
 • kutte tilskuddet til Forsøksringen (50 000 kroner)
 • utmelding fra Utmarkskommunenes sammenslutning (30 000 kroner)

Politisk behandling

Så får vi se om politikerne vil gjennomføre alt dette, eller kanskje finner andre måter å redusere kostnader eller øke inntekter på, eller velger å bruke mer penger enn rådmannen foreslår. Formannskapet behandler budsjettet 29. november, kommunestyret 20. desember.

Saken er oppdatert med dokumentet om endrede forutsetninger til høyre. 

Sist oppdatert: 25.11.2016 13:08:32