Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Beklager avtalebrudd med Trysil fjernvarme

Nedre del av boremaskin

​Trysil kommunes boring etter jordvarme for å spare utgifter til oppvarming
på Trysil sykehjem og legesenter er brudd på avtalen med Trysil fjernvarme.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Rådmannen beklaget sterkt at Trysil kommune har brutt avtalen de har med Trysil Fjernvarme AS da han orienterte kommunestyret om energiøkonomiseringsprosjektet på Trysil sykehjem og legesenter.

​Orienteringen i kommunestyret 29. april 2014 kom som en følge av at daglig leder og styret i Trysil Fjernvarme har påpekt avtalebrudd i forbindelse med overgang fra fjernvarme til jordvarme med varmepumper som krever elektrisitet.

Avtalebruddene

De to punktene i avtalen med Trysil Fjernvarme som er brutt sier at kunden har plikt til i god tid på forhånd å sende skriftlig melding til leverandøren hvis forandringer endrer behovet for fjernvarme, og at kommunen ikke kan bruke elektrisk oppvarming i tillegg til eller i stedet for fjernvarme. Rådmannen beklaget sterkt at disse forholdene ikke var avklart da kommunestyret vedtok energiøkonomiseringstiltakene i juni 2013.

Møte mellom partene

Representanter fra kommunen, Trysil Fjernvarme AS og Trysil kommuneskoger KF hadde et første møte om saken i rådhuset 28. april 2014. Møtet ble holdt i en rolig og god tone, ifølge ordfører. Norsk Enøk og Energi (NEE) som er Trysil kommunes leverandør av energisparingskontrakten, kunne ikke delta. Derfor skal rådmannen snarest mulig få til et møte mellom Trysil Fjernvarme og NEE som er uenige om lønnsomheten i prosjektet.

Arbeidet stoppes?

Rådmannen skal også avklare med NEE om det er mulig å stoppe arbeidene på sykehjemmet og legesenteret til lønnsomheten og eventuelle følger av avtalebruddene er avklart.

Konsekvenser

I sitt neste møte i juni skal kommunestyret få en sak om konsekvensene av tiltakene som er satt i gang på sykehjemmet og legesenteret. Rådmannen vil vurdere å få en uavhengig instans til å se på tiltakets lønnsomhet for å få saken belyst så forsvarlig og nøytralt som mulig. Kommunestyret sluttet seg til denne framdriftsplanen.

Hele rådmannens orientering finner du til høyre. Der ligger også den forrige artikkelen vi skrev om saken.

Sist oppdatert: 29.04.2014 22:10:49