Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 27.11.2018 11:35:00
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

​I rådet er det god stemning! Fra venstre: Odd Dypflod, Erik Lund, Solveig Skjærstad, Roar Westgård og Webjørn Grambo.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Rådet tar vare på mennesker som har en nedsatt funksjonsevne. Nå oppfordrer de alle til å bruke dem aktivt og gi dem enda flere saker.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har fire møter i året. - Vi er et råd som jobber med viktige saker for mange, sier leder Erik Lund.

Saker

- Vi skal ta vare på alle med nedsatt funksjonsevne. Det er derfor viktig å prøve og nå alle, både organiserte og ikke. Det er også viktig for oss å komme inn i forkant av ulike saker som har med nedsatt funksjonsnedsettelse å gjøre. Vi skal uttale oss om tiltak slik at de blir i henhold til de krav som for eksempel gjelder for byggesaker. Viktig at vi jobber forebyggende og er ei lita vaktbikkje, sier rådet.

Bruk oss

Rådet ønsker at innbyggere i Trysil skal bruke dem aktivt og gi dem saker. - Det er også viktig at administrasjonen i Trysil kommune husker på å involvere rådet i aktuelle saker, sier leder.

Rådet

I rådet er fire grupper/medlemsorganisasjoner representert, i tillegg til en fra politisk og en sekretær. Medlemmene i rådet er leder Erik Lund, Sp, nestleder Roar Westgård, Solveig Skjærstad, Åge Ivar Kristiansen og Odd Dypflod. Gry Vanja Eriksen, Lisbeth Skjellegård, Ruth Bakke, Webjørn Grambo og Jorun Thoug er rådets varamedlemmer. Beathe Sande er sekretær.

Roar Westgård

- Jeg representerer Norsk forening for utviklingshemmede. I Trysil har vi cirka 30 medlemmer, og vi legger til rette og bistår dem som trenger hjelp. Dette er en utsatt gruppe, for mange kan ikke svare for seg selv. Viktig å huske på at de har like store krav som alle oss andre, for eksempel like stor rett til å velge bolig selv. Vi bistår også juridisk hvis det er behov, og foreningen arrangerer fester, kanefart og hundekjøring, forteller Roar.

Webjørn Grambo

Webjørn representerer Hørsellagets landsforbund. - Med 150 medlemmer er nok vi den største organisasjonen. Vi jobber for at alle med nedsatt hørsel kan få en enklere hverdag, og vi hjelper med å rengjøre og skifte deler på høreapparater. Enkle hørselstester tilbyr vi også, og vi skal være pådrivere for teleslynge, sier Webjørn som også legger til at de arrangerer både møter og turer.

Solveig Skjærstad

Solveig er nestleder i Norges Blindeforbund Hedmark. - Dette er en service- og medlemsorganisasjon, og vi jobber blant annet med rehabilitering av synshemmede, rehabiliteringskurs og slagpasienter. Vi har fire lokallag i Hedmark, og vi har kurssenter på Hurdal, på Vestlandet, i Nord-Norge og i Hønefoss. Blindeforbundet skal representere synshemmede og andre - vi er et talerør. Det er svært viktig at ingen blir diskriminert, sier Solveig som har vært med i rådet i Trysil fra 2012. På møtene stiller også Ruth Blixt som Solveigs ledsager.

Odd Dypflod

Odd representerer LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. - I Trysil har vi 80 medlemmer, og så langt har vi gitt 170 000 kroner til trening og 70 000 kroner til kjøkkenet på Trysil sykehjem. Vi har fire møter i året, og det er kjempebra at vi får pengestøtte til ulike aktiviteter og investeringer her i Trysil, forteller Odd.

Alle er enig i at det er veldig givende å være i rådet. - Vi får greie på det som skjer i kommunen. Det er bra med involvering, og vi er et godt verktøy for kommunen, sier rådet.

Til høyre kan du lese mer om de sakene rådet har behandlet.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 27.11.2018 12:24:35