Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Politisk ønske om toppidrett alpint

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 19.10.2020 11:09:56
Trysil videregående skole

​Trysil videregående skole - Tryvis - ligger like ved alpinbakkene i Trysilfjellet og bør få et tilbud om spisset toppidrett alpint, mener Trysil kommunestyre som ber fylkestinget behandle saken politisk.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Trysil kommunestyre ber fylkestinget utvide ordningen med spisset toppidrett slik at Tryvis får alpint.

​Kommunestyret har sendt denne uttalelsen til fylkesrådmannen og fylkesordføreren og bedt om at den blir distribuert til alle politikerne på fylkestinget:

Trysil kommunestyre støtter etablering av tilbud med spisset toppidrett alpin ved Trysil videregående skole.

Vi ber om at en utvidelse av ordningen med spisset toppidrett tas opp til politisk behandling i Innlandet fylke.

Trysil kommune mener det er svært viktig å styrke tilbudet ved Trysil videregående skole. Det er viktig for ungdommene, kommunen og næringslivet vårt. Skolen er et viktig bindeledd mellom næringsliv, frivilligsektor og kommunen. Trysil kommune ber Innlandet fylkeskommune legge til rette for at Trysil videregående skole skal kunne ta del av ordningen spisset toppidrett alpin fra skoleåret 2021/2022.

Et slikt tilbud vil være en naturlig videreutvikling av den viktige og gode idrettslinjen ved skolen. Trysil har hatt idrettslinje siden 1976 noe vi er svært glade for og stolte av. Kommunen ser på Trysil videregående og dens idrettslinje som en viktig utdannelsesinstitusjon og en svært viktig kompetansearbeidsplass. Vi ønsker at skolen skal styrkes i årene som kommer, og ser at en spisset toppidrettssatsing innen alpin er en viktig del av helhetsbildet.

Trysil videregående har i sin søknad betonet samarbeidet med lokalt næringsliv gjennom Snowteam Trysil, kommunen og Idrettslaget Trysilgutten som styrker for skolens ønske om spisset toppidrett. I tillegg til at en målrettet gjennom mange år har arbeidet for å få på plass god lærer- og treningskompetanse. Trysil kommune ønsker å understreke at kommunen vil støtte opp om satsingen – og tilrettelegge for skolens satsing der vi kan bidra.

Fylkestinget vedtok i sak 31/19 at ordningen med spisset toppidrett som har vært tilbudt ved tre skoler i gamle Hedmark, skulle videreføres for skoleåret 2020/2021, samt videreføres for 3-4 skoler for skoleåret 2021/2022 i Innlandet fylkeskommune, etter vurderinger fra Olympiatoppen.
Olympiatoppen konkluderer i sine vurderinger med at det ved Trysil videregående skole ligger svært godt til rette for å drive et tilbud med spisset toppidrett alpin. I vurderingen heter det: «Skolen leverer en meget sterk søknad og kan dokumentere et godt sportslig opplegg på alle måter». En konkluderer på tross av dette med at skolen ikke bør tildeles ordningen med spisset toppidrett alpin på grunn av vanskelig lokalt og regionalt rekrutteringsgrunnlag.

Trysil kommune vil påpeke at det bør gis et tilbud i spisset toppidrett alpin som et offentlig utdanningstilbud i Innlandet fylke. Dette er ikke et tilbud som kun bør overlates til privatskoler. Det tar tid å bygge opp en rekrutteringsbase, og det tar tid å gjøre den nye satsingen innenfor alpint kjent. Vi er sikre på at et bedre og spisset tilbud vil gjøre rekrutteringen også lokalt og regionalt bedre. Skolen har de siste årene rekruttert bra fra østlandsområdet, og det er neppe noen skoler som ligger så «midt i» bakkene som Trysil videregående. For våre lokale ungdommer er det viktig at de kan få satse på spisset toppidrett alpin her. Vi vet at det er flere lokale utøvere på veg framover mot nettopp en slik satsing.

Sist oppdatert: 19.10.2020 14:47:41