Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Full støtte til ordføreroppropet

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 10.11.2016 13:08:00
Erik Sletten

​- Hele kommunestyret i Trysil støtter ordføreroppropet med full kraft!, sier en engasjert Trysilordfører Erik Sletten.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

 

​Et enstemmig kommunestyre i Trysil slutter seg til ordføreroppropet om å stå sammen i protest mot flytting av nyfødtintensiven og barneavdelingen fra sykehuset i Elverum.

Det var i helga at ordføreren i Elverum Erik Hanstad ba sine ordførerkollegaer i hele fylket om å stå sammen i en protest mot flytting eller delvis flytting av nyfødtintensiven, barneavdelingen og gyn/føde fra sykehuset i Elverum.

Trysil støtter oppropet

- Da har et enstemmig kommunestyre i Trysil med full kraft sluttet seg til ditt ordføreropprop! Vi forventer en sterk befolkningsvekst i Trysil kommune og har behov for fortsatt gode føde- og barnetjenester i Elverum!, skrev Erik Sletten til Erik Hanstad.

Takk fra Elverum

Elverums ordfører har sendt en stor takk til vår ordfører og hele kommunestyret i Trysil. Hanstad forteller at han også har fått full støtte fra alle sju på Hedmark-benken på Stortinget.

Oppropet

Trysil kommune støtter altså oppropet slik at vi kan sende et sterkt og tydelig signal til styret og ledelsen i Sykehus Innlandet.

Ordføreroppropet til styret i Sykehuset Innlandet:

Arbeidsgruppens forslag til endringer innen nyfødtmedisin, gyn, føde og barn.

Hedmark tapte kampen om Kvinneklinikk i 2013, men vi slo oss til ro med følgende formuleringer i saksgrunnlaget som styret forholdt seg til: En samlet arbeidsgruppe anbefaler at det ikke gjøres endringer med større effekt på strukturen før realiseringen av hovedsykehus er forestående.

Vi ber styret i Sykehuset Innlandet innstendig om ikke å akseptere arbeidsgruppens forslag fordi det vil ha store, dokumenterbare konsekvenser, spesielt for kvinner og barn i Hedmark.

Vi viser også til saksutredningen til styremøte 19/4-13 der styret støttet en samlet arbeidsgruppe som anbefalte at det ikke gjøres endringer med større effekt på strukturen for Gyn, Føde og Barn i Hedmark.

Vi viser også til pkt 2 i vedtaket i sak 033 - 2013, der det står som følger:

Styret godkjenner at ressursgrunnlaget ved fødeavdelingen på Elverum styrkes med 1,5 mill. kr. for å sikre kvaliteten på fødetilbudet. Ved de øvrige fødeinstitusjonene i Sykehuset Innlandet opprettholdes fødetilbudet og ressursgrunnlaget på dagens nivå.

Det som nå legges frem er helt i utakt med dette vedtaket, og på vegne av våre innbyggere forventer vi på det sterkeste at styret forkaster den nye arbeidsgruppens anbefalinger umiddelbart!


 

Sist oppdatert: 10.05.2017 14:04:49