Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordførerne i Sør-Østerdal vil ha ny forvaltning av ulv

Fem menn står på rekke og holder diplom og blomster

​Ordførerne Erik Hanstad, Elverum, Even Moen, Stor-Elvdal, Ole Martin Norderhaug, Trysil, Espen Andre Kristiansen, Åmot og Lars Erik Hyllvang, Engerdal vil ha en annen forvaltning av ulv. Bildet ble tatt da de ble fosterhjemsambassadører.

Foto: Grethe Aaraas

Ordførerne i Trysil, Elverum, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal sender brev til Klima- og miljødepartementet og ber om store endringer i forvaltning av ulv i Norge.​

​Også energi- og miljøkomiteen på Stortinget får brevet som lyder slik:

Vi ønsker en ny forvaltning av ulven i Norge


De berørte kommuner vil gjennom dette dokumentet begrunne følgende felles standpunkter for hvordan vi mener ulven bør forvaltes:

Forvaltning av ulv må skje i et helhetlig miljøperspektiv i tråd med internasjonal miljøpolitikk. Vi bestrider at ulven er en truet art, og at Norge har et selvstendig ansvar for bestanden.

Forvaltningen av ulv må utøves på like linje med øvrige arter, siden ulven er av de vanligste pattedyrene på den nordlige halvkule. Dagens uakseptable konfliktnivå kan løses gjennom en normalisering av forvaltningen etter følgende prinsipper:

 • Ulven må jaktes og aktivt forvaltes i hele ulvens utbredelsesområde.
 • Rovdyrforvaltningen må starte fra svenskegrensen og grenseulvene må inngå i bestandsmålet.
 • Bestandsmålet for ulv må reduseres fra dagens bestandsmål med grenseulvene inkludert.
 • Et nytt bestandsmål for ulv må bygge på familiegrupper og ikke årlige ynglinger av ulv.
 • Jakttiden for ulv skal være lik for hele landet.
 • Konfliktnivået må reduseres med hensyn på jakt, beitenæring og trygghet for mennesker som lever i områdene med ulv.
 • Ulven må aktivt forvaltes i hele ulvens utbredelsesområde hvor hele familiegrupper tas ut.
 • Ulv som tar beitedyr og jakthunder, skal det gis fellingstillatelse på umiddelbart, uansett hvor det skjer i landet.
 • Det må innføres en kompensasjonsordning for tapt jakt og beitebruk.
 • Konfliktforebyggende uttak av ulv må gjøres om vinteren, i tilfeller der ulv etablerer seg i menneskers nærområde, beiteområder eller der ulv spesialiserer seg på å ta jakthunder.
 • Lokalsamfunn og berørte kommuner må lyttes til og gis reell medbestemmelse i rovdyrforvaltningen.

Høring

I tillegg vil ordføreren i Trysil sende energi- og miljøkomiteen et brev og beklage at Trysil formannskap ikke fikk møte komiteen i april for å snakke om rovviltpolitikk og forvaltning av ulv. Han vil da be om at formannskapet blir invitert til Stortinget på den åpne høringa om forvaltning av ulv.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.12.2015 00:52:44