Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vil ha fellingstillatelse på hele Slettåsflokken

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.03.2017 15:25:00
Ulveflokk med ni ulver

​Ordfører Erik Sletten søker om fellingstillatelse på hele Slettåsflokken og mener naturmangfoldloven ikke er til hinder for det.

Illustrasjonsfoto

Ordfører Erik Sletten har på nytt sendt søknad om fellingstillatelse på ulv, denne gangen på hele Slettåsflokken.

​I februar søkte han om fellingstillatelse på ei tispe fra flokken som var inne på gardstun i Søre Osen. Søknaden ble avslått. Nå forventer han at den innvilges.

- Nå forventer jeg et ja fra direktoratet. Dersom vi ikke får det på dette grunnlaget, er det vanskelig å tenke seg hva som skal til for å få fellingstillatelse på ulv her, sier han.

Søknaden

Her er søknaden i sin helhet:

"For Trysil kommune er ansvaret for befolkningen første prioritet. Våre innbyggere og besøkende har krav på å leve under trygge og gode betingelser. Ulv helt innpå husa oppleves utrygt og reduserer bolysten. Det er en overordnet nasjonal interesse å sikre livskraftige lokalsamfunn og regioner og det bes om at direktoratet vurderer søknaden i lys av dette.

Idet vi viser til vår tidligere søknad av 10.2.2017 om fellingstillatelse på ett individ har situasjonen endret seg. Vi opplever nå på ny, at hele Slettåsflokken opptrer med en uønsket, unormal og nærgående adferd. Denne søknaden gjelder derfor uttak av ulv i hele Slettåsreviret.

Vår vurdering:

  • I vurderingen av adferd forventer Trysil kommune at det normale defineres ut fra innbyggernes ståsted og ikke med utgangspunkt i ulvens ståsted.
  • Ulveflokken har oppholdt seg i området Slettås over tid og viser liten skyhet. Det vises av sporlogg at den gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og tett inntil bebyggelse. Den har benyttet veger og skiløyper for å ta seg fram. Ulveflokkens adferd kan dokumenteres på flere måter blant annet gjennom sporing, observasjoner fra innbyggerne og ved NINAs adferdsstudie av ulv i Slettåsreviret; http://trysil-fellesforening.no/  
  • Nærgående rovdyr skaper utrygghet i lokalbefolkningen. Skolebarn passes på skolevegen og der de venter på bussen. Lek ute på ettermiddag og kveldstid begrenses. Flere kjenner ubehag ved å gå med hund i band, og mange kvier seg for å plukke bær og bruke utmarka til treningsturer og annen rekreasjon. Vedlagte reportasje fra Lokalavisa Trysil-Engerdal og minister Helgesens besøk bekrefter situasjonen. 
  • Det er tydelig at ulv kan utvikle en nærgående adferd når den ikke opplever å ha fiender eller på noen måte blir skremt. Slik kan ulv over tid sikkert utvikle enda mer nærgående adferd, og dette vil igjen oppleves mer og mer unormalt og redusere trygghetsfølelsen hos de menneskene som blir utsatt. 
  • Trysil kommune legger til grunn at dagens naturmangfoldlov § 18 første ledd bokstav c gir det nødvendige rettsgrunnlag for vedtak om felling. Bestemmelsen i bokstav c gir adgang til vedtak om felling «for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.»

Terskelen for uttak er for lengst nådd, og i påvente av en aktiv forvaltning ned til bestandsmålet søker vi nå om uttak av hele Slettåsflokken. Vi ber om en rask saksbehandling og tilbakemelding."

Fylkesmannen i Hedmark og Klima- og miljødepartementet har fått kopi av søknaden.

Til høyre ser du Lokalavisa Trysil-Engerdals dekning av klima- og miljøminister Vidar Helgesens Trysilbesøk 6. mars som ordføreren har lagt med som vedlegg til søknaden.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.03.2017 15:42:27