Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordføreren er fornøyd med nasjonal transportplan

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.04.2017 15:39:51
Ordfører Erik Sletten

​Litt vage formuleringer i Nasjonal transportplan til tross, hvis vi nå står på og jobber for omkjøringsveg utenom Elverum sentrum, så kommer den, tror ordfører Erik Sletten i Trysil.

Ordfører Erik Sletten har tro ​på at omkjøringsvegen fra Grundset til Hernes utenom Elverum sentrum kommer.

​Flere andre har uttrykt skepsis og misnøye med ordlyden omkjøringsvegen er avspist med i Nasjonal transportplan.

Fra og til

Det ordfører i Elverum Erik Hanstad trodde skulle lyde

Stortinget ber om at det startes et utredningsarbeid med en nordlig omkjøringsveg som kan bidra til at trafikken til og fra Trysil, Engerdal og Sverige via riksveg 3/25 kan ledes utenom sentrum i Elverum.

ble til

Innenfor rammen til planlegging vil det bl.a. være aktuelt å benytte midler til planlegging av en ringvegløsning forbi Elverum, med sikte på prioritering ved neste revisjon av Nasjonal transportplan.

- Jeg stoler på at innholdet er det samme og at vegen kommer bare vi er mange nok som står på og jobber for den, sier Erik Sletten.

Gjennom Østerdal 

- Nasjonal transportplan (NTP) er et omfattende dokument, og flere tiltak er viktige for trafikk til og fra Trysil og Engerdal. Den største direkteeffekten for Trysil er vegløsninger rundt Elverum. Vegforbindelsen Ommangsvollen-Grundset er igangsatt og gjennomføres som et OPS-prosjekt. Det innebærer at trafikk som skal gjennom Østerdalen kjører av riksveg 25 før Basthjørnet. Det vil merkes mye på trafikken videre mot våre områder, sier Trysil-ordføreren.

Ringveg forbi Elverum

- Og så er det viktig at ringvegløsningen forbi Elverum er omtalt. For Elverums del betyr det først og fremst mye for miljøet da gjennomgangstrafikken øst-vest blir ledet utenom selve sentrum. For Trysil, Engerdal og Sverige vil en ringveg sikre rask og sikker kommunikasjon forbi Elverum. Det vil ha særlig positive ringvirkninger for reiselivet og annen næringsvirksomhet der god kommunikasjon er en viktig forutsetning, sier han.

Viktig med støtte

- Nå må vi politikere støtte opp under NTP - både stortingspolitikerne på Hedmarksbenken og vi lokalpolitikerne i regionen slik at saken får det trykket som denne framtidsrettede løsningen fortjener, sier Erik Sletten.

 

Sist oppdatert: 06.04.2017 16:05:43