Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordføreren ber om bedre vegvedlikehold

Erik Sletten med brev til vegvesenet på pcen

Ordfører Erik Sletten spør i et brev til Statens vegvesen når de vil sette i verk tiltak for å bedre vegvedlikeholdet på fylkesveg 26 og riksveg 25.​

Strekningene gjelder fylkesveg 26 fra nord for Fageråsenkrysset til Jordet og videre mot Engerdal, og riksveg 25 fra Grambolia til riksgrensa ved Støa.

Engasjement på Facebook

Ordføreren skriver brevet som følge av at svært mange har engasjert seg i saken på Trysil kommunes facebookside. Det begynte med to innlegg av henholdsvis Ingrid Kristine Neby og Wenche Wangsmo som har skapt mye engasjement. De fleste sier seg enig i at de to vegstrekningene er for dårlige, ja, at de er redde når de kjører der. Andre mener at vi må tåle såpass og tilpasse farten etter forholdene. Ordføreren har sendt begge innleggene med alle kommentarer og svar slik de så ut mandag morgen, som vedlegg til brevet sitt til Statens vegvesen.

Ordførerens brev

Slik skriver ordfører Erik Sletten til Statens vegvesen som har ansvaret for vedlikeholdet på riks- og fylkesveger:

Det har siste tida vært stor aktivitet på sosiale medier rundt vintervedlikeholdet på fylkesveg 26 i Trysil kommune. Dette gjelder på strekningen fra avkjørselen til Fageråsen nord for Innbygda og til Jordet og videre nordover mot Engerdal.

Det er også flere reaksjoner på riksveg 25 på strekningen Grambolia og østover mot svenskegrensa.

Reaksjonene fra fastboende og besøkende i kommunen framgår tydelige i vedlagte sammenstilling fra kommunens facebookside. Konklusjonen er klar: Disse strekningene har et dårlig vintervedlikehold med glatt og sporete veibane. Veistandarden oppleves å være direkte trafikkfarlig. På disse strekningene har Statens vegvesen ansvar for vedlikeholdet. Slik vi har erfart, er ikke manglende vedlikehold av ny eller midlertidig dato, men er og har vært et vedvarende problem over år for de som ferdes på veiene.

Spørsmålene til Statens vegvesen med hensyn til trafikkfarlige strekninger grunnet svakt vinterveivedlikehold på fylkesveg 26 og riksveg 25 er:
Hva er årsaken til dette? Men viktigst er: Når vil Statens vegvesen iverksette tiltak for å sette veiene i forsvarlig stand?

Vi vil informere på våre nettsider at vi har kontaktet dere om forholdene og at vi forventer en rask tilbakemelding som vi kan publisere en av de nærmeste dagene. 


Med hilsen

Erik Sletten
Ordfører

Sist oppdatert: 04.01.2016 15:53:26