Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordføreren anker ulveavslaget

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.08.2019 15:08:58
Ulvepar

​Ordfører Erik Sletten håper Miljødirektoratet og rovviltnemnda vil bidra til at Slettås-ulvene blir felt.

Illustrasjonsfoto

​Ordfører Erik Sletten anker Fylkesmannens avslag på søknaden om å felle Slettås-ulvene til Miljødirektoratet.

​Samtidig ber han rovviltnemnda i region 5 om å behandle ulvesituasjonen på Slettås.

Hovedgrunn

Ordføreren søkte om fellingstillatelse da det igjen dukket opp to ulver på og rundt Slettås. Ulvene oppleves som nærgående og skaper frykt blant mange i den vesle grenda i Nordre Trysil. Derfor brukte ordføreren naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c som hovedgrunn til at ulvene bør felles.

§ 18 c

I paragrafen står det blant annet at Kongen ved enkeltvedtak kan tillate uttak av vilt for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

- Den paragrafen har ikke Fylkesmannen vurdert overhodet i sitt avslag, sier ordføreren.

Husdyr

Ordføreren tok også opp skadepotensialet med hensyn til tre storfebesetninger i området. Og det er dette Fylkesmannen begrunnet avslaget med:

- Begrunnelsen for avslaget er at skadepotensialet er svært begrenset og at det ikke er dokumentert skader på husdyr i området i 2019, skrev han.

Klager

Nå har ordføreren klaget avslaget inn for Miljødirektoratet.

- Vi ønsker å understreke at vår søknad la til grunn naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c. Den paragrafen er ikke på noe punkt besvart i Fylkesmannens behandling av saken, skriver ordføreren og viser til Klima- og miljøverndepartementets begrunnelse i nettopp denne paragrafen da det ble gitt fellingstillatelse på inntil tre ulver i Slettåsreviret under lisensjakta i vinter.

Skadepotensial

Ordføreren holder også fast på at ulvene utgjør en trussel for storfeet i området og opprettholder skadepotensial som en del av begrunnelsen for at ulvene bør tas ut.

Rovviltnemnda

I brevet til rovviltnemnda i Hedmark skriver ordføreren:

- Slettås i Trysil opplever på ny nærgående ulv, og vi har på den bakgrunn søkt om felling av dyrene som befinner seg i området, se vedlagte søknad til Fylkesmannen i Innlandet. Ulvene har en nærgående og uønsket adferd, og vi ønsker ingen nyetablering etter vinterens lisensjakt. Våre vurderinger er knyttet til bakgrunn og lovgrunnlag som sammenfaller med rovviltnemndas grunnlag for lisensjakta i vinter. Vi ønsker med dette at nemnda gjennom behandling eller drøfting av saken bidrar til at ulv i Slettåsreviret forvaltes etter prinsippene fra lisensjakta i vinter med grunnlag i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c.

 

Du finner både klagen til Miljødirektoratet og brevet til rovviltnemnda til høyre.

 

Sist oppdatert: 15.08.2019 15:35:36