Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordfører ber om at ulvene på Slettås felles

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.07.2019 07:58:48
Ulv ved Lillebo på Slettås

​Denne ulven lå ifølge en rapport som ordfører Erik Sletten har mottatt, på gardsplassen på Lillebo 400 meter fra Slettås sentrum. Ordføreren ber om at ulvene på Slettås felles.

​I juni og juli er ulv observert flere ganger på Slettås i Trysil. Ordfører Erik Sletten ber om at de felles.

​I brevet til Fylkesmannen i Innlandet skriver ordføreren:

- Slettås i Trysil opplever på ny nærgående ulv. Sist vinter ble to dyr felt ved lisensfelling på Slettås, men dessverre ser det nå ut til at to ulver er i ferd med å etablere seg i området. Ulvene har en nærgående og uønsket adferd overfor mennesker. Vi søker med dette om uttak av resterende antall ulv i Slettås-området.

Rettslig grunnlag

Videre skriver ordføreren:

- Det rettslige grunnlaget for vedtak om lisensfelling av alle ulver i Slettåsreviret sist vinter bygger på naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c samt offentlig interesse av vesentlig betydning. Og som departementet også skrev i klagebehandlinga av lisensfelling innenfor ulvesona:
Departementet har videre kommet til at det for Slettås ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling. Uttak vil ikke true bestandens overlevelse.

Skadepotensial

- Hensikten med lisensfellingen var å ta ut alle ulvene. Vi har nå en situasjon, kort tid etter, der ulv igjen er i og rundt grenda, og sannsynligvis er det snakk om etablering av familiegruppe. DNA-prøver vil avdekke om disse dyrene har sitt opphav fra Slettåsreviret. Skadepotensialet på husdyr ligger bl.a. i tre storfebesetninger på beite i områdene der ulvene observeres. Slettås’ befolkning har en mangeårig ulveproblematikk bak seg som kun midlertidig ble løst ved vinterens lisensfelling. Det er viktig at hensikten med årets lisensfelling etterleves, og at vi unngår en nyetablering av ulv i området, skriver ordføreren.

Observasjoner

Ifølge en oversikt som ordføreren har mottatt, er ulv eller spor etter ulv observert på følgende steder:

  • mellom Jota og Stenersetra
  • i Tøråslia
  • litt lenger sør mot Slettås sentrum
  • like ved ei grind i Nyslåttvegen
  • inne på gårdsplassen på Lillebo 400 meter fra sentrum
  • på et jorde i Nordre Tøråsen
  • ved vegen til Nordre Tøråsen
  • ved vegen til Blekkufjellsetra

Du finner hele søknaden og dokumentasjonen som ordføreren har mottatt, til høyre.

Sist oppdatert: 23.07.2019 13:21:04