Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nytt nei fra direktoratet til å felle Slettåsflokken

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.05.2017 10:09:26
Liggende ulvepar

​Ulvene i Slettåsreviret har ikke en unormal eller lite sky atferd som medfører konkret risiko for skade på person, og som tilsier at skadefelling er et egnet tiltak, mener Miljødirektoratet. De har sendt Trysil kommunes klage til endelig behandling i Klima- og miljødepartementet.

Illustrasjonsfoto

​Miljødirektoratet avviser klagen fra Trysil kommune på avslaget på søknaden om fellingstillatelse på Slettåsflokken.

Klagen er derfor sendt Klima- og miljødepartementet til endelig avgjørelse.

Andre tiltak

- Ved alt uttak av rovvilt må vilkåret om andre tiltak vil ha tilfredsstillende effekt for å stanse eller forebygge skade og at uttaket ikke vil være til skade for bestandens overlevelse vurderes. Skadefelling skal unngås dersom andre løsninger kan redusere eller eliminere det aktuelle problemet, skriver direktoratet.

Ikke skremming

Ett tiltak for å prøve å endre en uønsket atferd er skremmeforsøk.

- Det har ikke vært aktuelt i denne saken, da ulvenes atferd ikke har vært slik at skremmeforsøk kunne gjennomføres. Skremmeforsøk er et aktuelt forebyggende tiltak samtidig som det også gir anledning til en konkret vurdering av hvorvidt ulvenes atferd i direkte møte med mennesker tilsier at felling vil være aktuelt med begrunnelse i sikkerhetshensyn, skriver direktoratet.

Ingen risiko

- Når ulvenes bevegelser og atferd ikke tilsier at skremmeforsøk er nødvendig eller praktisk
gjennomførbart, så er det etter Miljødirektoratets vurdering heller ikke konkret risiko for skade på
person i denne saken, og dermed ikke aktuelt med skadefelling. Miljødirektoratet har ikke mottatt
ny informasjon om ulvenes atferd eller bevegelser som endrer vår vurdering i vedtaket 24. mars
2017, skriver direktoratet.

Normal atferd

Miljødirektoratet konkluderer med at ulvene i Slettåsreviret ikke har en unormal eller lite sky atferd som medfører konkret risiko for skade på person, og som tilsier at skadefelling er et egnet tiltak og viser ellers til avslaget de ga i mars.

- Miljødirektoratet finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge, og oversender klagesaken til Klimaog
miljødepartementet for endelig avgjørelse, skriver de.

Til høyre finner du hele brevet fra Miljødirektoratet datert 15. mai, klagen som Trysil kommune sendte 10. april samt den opprinnelige søknaden datert 15. mars og avslaget på den datert 24. mars.

Sist oppdatert: 16.05.2017 12:16:13