Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nei til felling av Slettås-ulvene

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.08.2019 09:05:53
Ulv ved Lillebo på Slettås

​Det er ikke dokumentert skader på husdyr i Slettås-området i år, og skadepotensialet er svært begrenset, slår Fylkesmannen fast og gir ikke fellingstillatelse på ulvene som er observert der. Ordføreren vil følge opp saken.

​Fylkesmannen i Innlandet har avslått søknaden fra ordføreren i Trysil om å felle de to ulvene som er observert i og ved Slettås i sommer.

​Begrunnelsen for avslaget er at skadepotensialet er svært begrenset og at det ikke er dokumentert skader på husdyr i området i 2019.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har vurdert søknaden slik:

I forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark er fylket inndelt i to ulike forvaltningsområder. Det aktuelle området ligger innenfor blått område hvor det både skal tas hensyn til beitedyr og rovvilt. I forhold til rovviltforskriften § 9 annet ledd bokstav a vil Fylkesmannen karakterisere det aktuelle området som et område som er viktig for å nå bestandsmålene for rovvilt, og hvor beitebruken skal tilpasses dette ved å gjøre nødvendige tiltak som sikrer beitedyrene mot tap, jf. også forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Beiteområdet ligger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Terskelen for å felle ulv innenfor ulvesonen er høyere enn i beiteprioriterte områder, jf. prinsippet om differensiert forvaltning.

I søknaden opplyses det om at det er observert ulv i området, og at disse kan ha etablert seg i området som ble brukt av Slettåsreviret. Det søkes på bakgrunn av dette om uttak av resterende antall ulv i Slettås-området. I rovbase er det så langt i 2019 dokumentert ulv i området 11.7.2019 (fotodokumentasjon, møkk funnet). I søknaden vises det også til udokumenterte observasjoner av ulv.

I forhold til rovviltforskriften § 9 annet ledd bokstav b foreligger det ingen skader på husdyr i området i 2019. I området er det hovedsakelig enkelte storfebesetninger og få småfebesetninger. Det går ikke sau fritt på utmarksbeite i området. Fylkesmannen vurderer at skadepotensialet er svært begrenset, jf. rovviltforskriften § 9 c.

Følger opp

- Vi kommer til å følge opp saken for å få søknaden behandlet etter naturmangfoldloven § 18 c som er grunnlaget vi søkte om felling på, sier ordfører Erik Sletten. Det vil enten skje ved å gå i dialog med rovviltnemndene for region 4 og 5 som møtes 21. august for å fastsette kvoter og områder for lisensfelling av ulv 2019/2020, eller ved å klage Fylkesmannens vedtak inn for Miljødirektoratet. 

Du finner hele svaret fra Fylkesmannen til høyre. Der finner du også ordførerens søknad.

 

Sist oppdatert: 06.08.2019 11:32:07