Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil skal ha 150 nye arbeidsplasser om fem år

Tegning av snekker med snekkerutstyr

​Trysil kommunestyre vil at bygg og anlegg skal være ett av satsingsområdene i Trysil, og at ungdommen skal oppmuntres til å satse på yrkesfag.

 

I løpet av de neste fem åra skal det etableres 150 nye arbeidsplasser i Trysil. Det er ett av målene i næringsplanen som kommunestyret har vedtatt.

​Næringsplanen er på 20 sider og full av ambisjoner og framtidshåp, konkrete mål og tiltak og en klar ansvarsfordeling mellom kommunen, næringslivet og andre aktører.

Bygg og anlegg

I forslaget til næringsplan som kommunestyret behandlet 28. april, var flere næringer spesielt nevnt som satsingsområder; reiseliv, jordbruk, skogbruk, industri og handel og service. Kommunestyret ba om ett til; bygg og anlegg. Flere tok til orde for å motivere Trysils ungdom til å utdanne seg til håndverkere.

Nye skognæringer

Ordfører Ole Martin Norderhaug kom med en nyhet til kommunestyret. Siden kommunen ved Trysil kommuneskoger og Statskog til sammen eier 1 million dekar skog i Trysil, og mange snakker om det grønne skiftet er de to og Eidsiva bioenergi i gang med å utrede mulighetene for nye næringer og produkter med skog som basis. Hva det blir til, og hva som kan etableres i Trysil, er for tidlig å si.

Helårsarbeidsplasser

Flere av kommunestyrerepresentantene var også opptatt av at reiselivet må skape flere helårsarbeidsplasser og håper at stisykkelsatsinga skal være ett bidrag til det. Det vil i sin tur kunne føre til økt bosetting. Men det er også viktig å ta vare på og utvikle de mange små og store bedriftene som allerede fins i Trysil.

Raskere og enklere

Trysil kommune skal legge om rutiner og etablere ordninger som gjør det lettere å komme i mål med gode ideer. Forhåndskonferanser er en veg å gå, der etablerere i ett møte får treffe og får veiledning fra alle kommunale etater de må forholde seg til for å komme i havn. Da vil prosessen bli enklere og gå mye raskere.

En times debatt

Kommunestyret brukte en hel time på å snakket om næringsplanen. Det viser at de synes at næringsutvikling er alfa og omega for å skape arbeidsplasser og få tilflytting. Og enige er de om det meste.

Enstemmig vedtak

Slik lyder det enstemmige vedtaket:

 1. Næringsplan for Trysil kommune vedtas med mål om å skape 30 nye helårsarbeidsplasser i året.
 2. Veksten i arbeidsplasser skal skje gjennom å sikre og videreutvikle eksisterende
  bedrifter og etablering av nye bedrifter.
 3. Tettere og mer systematisk kontakt mellom kommune og næringsliv, og etablering av
  bransjevise møteplasser/nettverk prioriteres.
 4. Det utarbeides en handlingsplan med prioriterte tiltak.
 5. Det opprettes et samarbeidsforum mellom formannskapet og de ulike bransjene. Samarbeidet danner grunnlag for de tiltak og prioriteringer kommunen gjør.
 6. Tiltaksdelen rulleres årlig basert på dette samarbeidsforumet.
 7. Bygg og anlegg skal innarbeides i planen.

I dokumentene til høyre kan du lese hva politikerne sa om næringsplanen, saksutredning med politisk behandling, næringsplanen slik den ser ut før punktet om bygg og anlegg er innarbeidet, og vedleggene til næringsplanen.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 29.04.2015 23:03:44