Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Miljødirektoratet sier nei til felling av Slettås-tispa i Søre Osen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.02.2017 09:58:14
Ulv i vinterskog

​Det er ikke grunnlag for å konkludere med at den utpekte ulven i Slettåsreviret har en unormal atferd som utgjør en fare for mennesker, som tilsier at felling vil være et nødvendig tiltak, skriver Miljødirektoratet i avslaget på ordførerens søknad om fellingstillatelse.

Illustrasjonsfoto

​Ulvetispa som var innom gårdstun i Søre Osen, har ikke unormal atferd, fastslår Miljødirektoratet og sier nei til felling.

​På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er det ikke grunnlag for å konkludere med at ulvene i det aktuelle området generelt, eller den utpekte tispevalpen spesifikt, utviser unormal atferd eller lite skyhet i større grad enn i andre revir, mener direktoratet.

Slakteavfall

- Samlet sett så vurderer Miljødirektoratet at denne ulven verken er farlig eller unormalt lite sky, sett til alder, reaksjon på at folk nærmer seg, og med hensyn til matkilden på plassen. Det nærgående besøket på gården beror mest sannsynlig på den korte avstanden mellom gården og slakteavfallet, skriver direktoratet.

Skremmeskudd

Videre heter det i avslaget:

- Dette kunne over tid medført at denne ulven kobler sammen mat med gårder og folk, og dette er noe som forvaltningen vil unngå. Situasjonen opplevdes også som ubehagelig av de som bodde på gården. På bakgrunn av dette vedtok Miljødirektoratet å gjennomføre skremmeforsøk for å skape mest mulig ubehag på slaktavfallsplassen og gi ulven en negativ opplevelse også av mennesker.

Tilbake hos flokken

- Ulven reagerte som ønsket og forlat stedet. Etter skremmeforsøket ble slakteavfallet fjernet og ulven har ikke oppholdt seg på plassen etter det. Ulven har passert Søre Osen, men ikke vært inne på gården eller oppholdt seg i området etter skremmeforsøket. Ulven har gått tilbake til de andre radiomerkede dyrene etter skremmeforsøket, skriver direktoratet.

Følger med

I avslagsbrevet heter det også at SNO har ansvar for overvåking og oppfølging av ulv i Norge og vil følge med på bevegelsene til ulvene i Slettås gjennom, i tillegg til tilgjengelig GPS-data, sporinger i området som del av den nasjonale overvåkingen.

Meld inn

- For å kunne følge opp konkrete henvendelser om observasjoner, eller situasjoner med rovvilt som oppleves som nærgående, er SNO avhengig av at de meldes inn så snart som mulig. Dersom det går noen dager mellom hendelse eller observasjon og innmelding til SNO, er det mindre mulighet for å kunne oppdage spor eller annen informasjon av betydning for vurderingen. Alle rovviltkontakters telefonnummer er tilgjengelige på www.naturoppsyn.no, skriver direktoratet.

Kan ankes

Avslaget kan ankes til Klima- og miljødepartementet innen tre uker. Ordfører Erik Sletten har foreløpig ikke bestemt seg for om han kommer til å gjøre det.

- Vi har bedt USS (Utmarkkommunenes sammenslutning) om å se på saken, samtidig som vi vurderer hvor mye ressurser vi skal legge i en eventuell anke, sier han.

10. mars

Han minner også om at det går fort mot fristen 10. mars som statsråd Vidar Helgesen har fått til å komme tilbake til Stortinget med svar på hvordan han vil gjennomføre en aktiv forvaltning av ulv.

- Altså hvordan komme ned til bestandsmålet for ulv med 4-6 ynglinger i året. Samtidig ser vi at avslaget reiser en del juridiske spørsmål, sier ordføreren.

Hovedfokus

Han sier at han har problemer med å se at direktoratet gjør vurderinger som kunne tillate uttak innafor naturmangfoldlovens § 18 c for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, og minner om at hovedfokus i søknaden om fellingstillatelse var at våre innbyggere og besøkende har krav på å leve under trygge og gode betingelser. Ulv helt innpå husa oppleves utrygt, og mistrivsel blir resultatet. Vi har oppfattet statsråd Helgesen dit at terskelen for uttak er lav, gitt en nærgående adferd, slik vi nå opplever fra hele Slettåsflokken. 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.02.2017 10:34:43