Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.08.2016 13:55:49
Jo Stuan

​Kommunalsjef Jo Stuan tar hovedutvalg for oppvekst og kultur med på befaring til barnehagen og skolen i Vestre Trysil på tirsdagens utvalgsmøte.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Tirsdag 23. august kl 9 har hovedutvalg for oppvekst og kultur åpent møte på Vestre Trysil skole.​

​Vanligvis har de møtene sine i kommunestyresalen i rådhuset, men denne gangen skal de på befaring på Vestre Trysil skole og barnehage, og da velger de å ha hele møtet sitt der. Men publikum er velkomne som alltid.

Politiske saker

Hovedutvalget skal behandle fem saker:

  • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 som rådmannen foreslår at de sender ut på høring.
  • Deltakelse i Fylkesmannens forsknings- og utviklingsprogram kultur for læring 2016-2020. Rådmannen foreslår at Trysil skal være med på forutsatt at kommunestyret bevilger penger i budsjett 2017.
  • Kommunal representasjon i montessoriskolenes styrer. Rådmannen foreslår at utvalget oppnevner en representant, men tar ikke stilling til om det skal være en politiker eller en fra administrasjonen.
  • Årsmelding for Trysil ungdomsråd 2015/2016
  • Tertialrapport nr. 2 august 2016 Oppvekst og kultur

Orienteringssaker

I tillegg skal kommunalsjefen servere smått og godt fra oppvekst- og kultursektoren, barnehagesjefen skal bringe nytt fra barnehagene og be om innspill til behovsundersøkelse for barnehagene, mens skolefaglig rådgiver skal orientere om forskjeller mellom skoler i Oslo, Trysil og Hedmark når det gjelder timetallet som settes av til undervisning.
 

Sist oppdatert: 24.08.2016 00:55:12