Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 9. mars

Fatbiksyklist i Trysilfjellet

​Rådmannen er positiv til at Destinasjon Trysil skal få bruke skuter til å kjøre opp fatbikeløyper i Gullia i vinter.

Foto: Destinasjon Trysil

Skuterkjørte fatbikeløyper i Gullia er en av sakene hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift skal behandle 9. mars.

​Hovedutvalget starter møte med befaring i Trysilfjellet. Vel tilbake i kommunestyresalen i rådhuset skal de behandle disse sakene:

  • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2019
  • Tildeling av nye vegnavn i Trysil kommune
  • Motorferdsel i utmark vinter 2016: Søknad om bruk av snøskuter for preparering av fatbikeløyper i Gullia
  • Motorferdsel i utmark vinter 2016: Søknad om transport med snøskuter til hytte på Fregn
  • Klagebehandling - Gunn Ingrid Borgen - deling av grunneiendom / bruksendring - gnr. 33 bnr. 145
  • Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense
  • Statsbygg - reguleringsendring knyttet til planlagt utvidelse av Østby tollkontor

Du finner saksutredningene og rådmannens innstilling i møteinnkallinga til høyre.

Hvert enkelt saksframlegg publiseres lørdag kl 15, men du finner dem og vedleggene i dokumentet kalt møteinnkalling allerede nå.

Møtet er åpent for alle som vil komme og høre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 10.03.2016 00:52:24