Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunalministeren tar feil, mener Trysil og Øyer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.09.2020 13:40:00
Ordførerne og varaordførerne i Øyer og Trysil sammen med Karin Andersen

​Mandag møtte toppledelsen i Øyer og Trysil stortingsrepresentant Karin Andersen i Øyer. Fra venstre: Øyers ordfører Jon Halvor Midtmageli og varaordfører Nisveta Tiro, Karin Andersen og Trysils varaordfører Stine Akre og ordfører Erik Sletten.

Foto: Elisabeth Amundsen

​Det er ikke riktig som kommunalminister Nikolai Astrup sier. Kommunene har ikke fått full koronakompensasjon.

​Det mener Trysil og Øyer kommune at de har solid dekning for å hevde. Nå jobber de for å få til et møte med ministeren.

- Målet er å få en dialog om hvordan vi sammen skal møte de utfordringene kommuner som våre står overfor i møtet med vintersesongen med blant annet krav om økt beredskap, sier ordførerne Erik Sletten og Jon Halvor Midtmageli.

Felles framstøt

Mandag 28. september møtte politisk og administrativ toppledelse i de to kommunene leder i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget Karin Andersen, SV i Øyer.

- Vi er svært glade for at vi fikk synliggjort våre utfordringer for en sentral politiker. Og hun virket fornøyd med å få virkeligheten presentert, å få se hvordan kommuneøkonomien virkelig er. Det er et viktig og reelt tema. Hun kommer til å ta dette med seg i det videre politiske arbeidet i komitéen, sier Erik Sletten.

Kun halvparten

Tallene de la fram for Karin Andersen, viser at de to tunge reiselivskommunene langt fra har fått kompensert for koronakostnadene sine. Trysil mangler nesten ni millioner og Øyer nesten ti.

- På toppen av det kommer skattesvikten. Den håper vi virkelig at vi kan få refundert mye av, men det vet vi ikke før utpå vinteren, sier han.

Stort sprik

- Vi har gått gjennom de ekstraordinære overføringene vi har fått av regjering, storting og fylke og opplever at det er stort sprik mellom virkeligheten og det kommunalministeren sier, når han hevder at kommunene er kompensert for sine ekstrautgifter, sier Erik Sletten og Jon Halvor Midtmageli.

Samarbeid

Trysil og Øyer har samarbeidet tett gjennom koronakrisen for å synliggjøre de særegne utfordringene de som store reiselivskommuner har i pandemien.

- Vi har en tungt reiselivsavhengig næringsstruktur og et stort antall fritidsboliger. Det har medført høy arbeidsledighet, økt press på velferdstilbud og en markant svikt i skatteinngangen for å nevne noen felles faktorer, sier ordførerne.

Tallenes tale

Her er noen av tallene Trysil og Øyer la fram for Karin Andersen: 

Tabell med koronatall for Trysil og Øyer 

Sist oppdatert: 29.09.2020 13:40:28