Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ungdomsrådet ber ungdommen ta stilling til kommunereformen

Rådmann, ordfører og fem fra ungdområdet

​Rådmann Jan Sævig og ordfører Erik Sletten tror at ungdomsrådet vil få mange unge til å engasjere seg i spørsmålet om kommunesammenslåing.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Trysil ungdomsråd er opptatt av kommunereformen og Trysils framtid.  Nå håper de flere unge vil engasjere seg.

Ordfører Erik Sletten og rådmann Jan Sævig var med på det siste møtet i ungdomsrådet for å fortelle om kommunereformen og hva som skal skje i saken i Trysil framover. Det blir grendemøter, men det er ikke ungdommens arena, slo ungdomsrådet fast.

På skolene

Skal ungdommen engasjere seg, må de få informasjon der de er - på skolen og på sosiale medier. Rådmannen har bedt rektorene på Trysil ungdomsskole og Trysil videregående skole om plass på timeplanen slik at han, ordføreren og noen fra ungdomsrådet kan komme og informere og få ungdommen i prat.

Lite sexy, men viktig

- Kommunereformen - temaet er ikke særlig sexy, men det er spennende og viktig, og mer for dere enn for meg. Og det har m ed alder å gjøre. Vi politikere er veldig opptatt av kommunereformen, men vi har ikke greid å skape noe engasjement på grasrota. Nå håper jeg dere vil engasjere dere, sa ordfører Erik Sletten til ungdommene.

Uttalelse

Å ja, ungdomsrådet vil engasjere seg. De skal sende en uttalelse til rådmannen før den politiske behandlinga. Men de ønsker å ha ungdommen i ryggen. Derfor vil de ut og møte dem, få dem til å reflektere over saken og begrunne synspunktene sine. De håper rektorene finner plass til dem på en tett timeplan.

Fire punkter

Kommunalministeren har bestemt at Fylkesmannen skal lede prosessen med kommunereformarbeidet i kommunene. Han har bedt kommunene ta stilling til og begrunne fire punkter. Klarer vi som egen kommune om 30 år:

 • å gi gode og likeverdige tjenester til brukerne våre
 • å sørge for en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • å være en bærekraftig og økonomisk robust kommune
 • å opprettholde et godt lokaldemokrati

Alternativ

Trysil kommunestyre vedtok for snart ett år siden å se på to alternativer til å bestå som egen kommune, men signaliserte at de mente økt samarbeid kunne være en vel så god veg å gå. Nå er det imidlertid nye politikere som skal behandle saken 21. juni. Kommunestyret ba rådmannen utrede:

 1. Å slå oss sammen med Engerdal
 2. Å slå oss sammen med Engerdal og Elverum

I tillegg har regionrådet for Sør-Østerdal fått konsulentfirmaet BDO Advisory til å utrede en sammenslåing av Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal, Elverum og Rendalen. Den rapporten finner du til høyre.

Momenter

Viktige momenter for rådmann Jan Sævig blir å utrede:

 • Kommuneøkonomien - og der betyr antall innbyggere mye
 • Lokaldemokrati - vil like mange brenne like mye for ulike saker dersom Trysil ikke lenger blir en egen kommune
 • Eierskap - Trysil kommune eier helt eller delvis flere selskaper, for eksempel Trysil kommuneskoger, Trysilfjell utmarkslag, Eidsiva Energi og Trysil kommune Holding (pengene etter salget av Trysilfjellet til Skistar). Hva skjer med dem ved en kommunesammenslåing?
 • Næringsutvikling - spiller kommunegrensene noen rolle?
 • Kompetanse - får vi tak i fagfolkene vi trenger om vi står alene?
 • Avstand - er det greit for over 6 000 tryslinger at kommunesenteret er i Elverum?
 • Interkommunalt samarbeid - brannvesen, renovasjon, IKT og reiseliv har vi også i dag, kan vi utvide til flere områder?
 • Identitet - hva skjer med folks identitet hvis kommunenavnet forsvinner?

Informasjonsmøter

Rådmannen skal ha klar sin utredning rundt 25. mai. For å få mest mulig innspill fra folket skal han, ordfører, varaordfører og kanskje noen andre avholde fem åpne grendemøter. 400 tryslinger vil bli oppringt for å svare på spørsmål i en innbyggerundersøkelse. Formannskapet behandler saken 7. juni og kommunestyret 21. juni.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.06.2016 00:51:29