Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

KS-medaljen til Marit Nyhuus

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.12.2020 18:32:47
Erik SLetten og Marit Nyhuus med KS-medaljen

​Marit Nyhuus har fått sin velfortjente KS-medalje. Ordfører Erik Sletten hadde gleden av å overrekke den og ramse opp den utrolig lange lista med verv og engasjement Marit har hatt - og fortsatt har.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​I siste kommunestyremøte i 2020 kunne en glad ordfører overrekke KS-medaljen tll en overrasket Marit Nyhuus.

​Ordføreren begynte slik:

KS har i mange år delt ut hedersbevis til folkevalgte og tilsatte. Den tildeles folkevalgte eller tilsatte i kommuner eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. For folkevalgte kreves vanligvis at vedkommende har hatt tillits- og eventuelt tjenesteoppdrag i minst 24 år. Vedkommende formannskap eller fylkesutvalg kan søke om tildeling av medaljen. Det har vi gjort til Marit Nyhuus.

Markant politiker

- Marit Nyhuus har vært en markant politiker som folkevalgt i Trysil siden 1987. En oppstilling av hennes posisjoner som folkevalgt i Trysil viser følgende:

Kommunalpolitisk aktivitet

1987-1991 varamedlem til kommunestyret
1991-1995 medlem i kommunestyret og formannskapet
1995-1999 medlem i kommunestyret
1999-2003 medlem i kommunestyret
2003-2007 medlem i kommunestyret og varamedlem til formannskapet
2007-2015 medlem i kommunestyret og formannskapet
2011-2015 medlem i kommunestyret, formannskapet og varaordfører
2015-2019 medlem i kommunestyret
2019- medlem i hovedutvalg helse og omsorg og varamedlem til kommunestyret

I tillegg til dette har hun i egenskap av folkevalgt helt siden 1987 sittet i en rekke nemnder og utvalg.

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem til fylkestinget 1991-1995, medlem 1995-1999, medlem 1999-2003, fylkesvaraordfører 2003-2007
 • Varamedlem til fylkesutvalget 1999-2003
  (fylkeskommunen sier: Hun hadde sikkert en del andre verv også i forbindelse med at hun satt i fylkestinget , men det har vi ikke oversikt over.)

Offentlige verv

 • Medlem i landbruksnemnda i Trysil 1987-1995
 • Leder i miljøutvalget i Trysil 1991-1995
 • Nestleder i styret for Bygdeutviklingsfondet og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond i Hedmark 1995-2006
 • Leder i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 1995-2007
 • Nestleder i hovedutvalg for samferdsel og næringsutvikling i Hedmark 1995-1999
 • Medlem i teknisk utvalg i Trysil 1995-1999, leder 1999-2001
 • Varaordfører i representantskapet for Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap 1997-2007
 • Medlem i beslutningsgruppen for Interreg IIIA 1999-2007
 • Nestleder i hovedutvalg for samferdsel, plan og miljø  i Hedmark 1999-2003
 • Leder i drifts- og forvaltningsutvalget i Trysil 2001-2003, medlem 2003-2007
 • Nestleder i Kommunenes Sentralforbund, Hedmark 2003-2007
 • Nestleder i Dovrefjellrådet 2003-2007
 • Medlem i prosjektgruppen BSSSC - transportløsninger/-korridorer i de baltiske statene 2005-2007
 • Leder i regionstyret i Innovasjon Norge 2006-2007
 • Medlem i tilsynsrådet for Kriminalomsorgen 2007
 • Varamedlem til Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea) fra 2007
 • Leder for prosjekt Green Charter i Dovrefjell 2007

Tillitsverv i partier

 • Leder/sekretær i Trysil SV fra 1988 (vekselsvis leder og sekretær)
 • Leder i Hedmark SV 1990-1991, sekretær 1991-1995, nestleder 1997-1999
 • Leder for SVs gruppe i Hedmark fylkesting 1999-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder/sekretær i Vestre Trysil IL 1976-1998
 • Sekretær i Trysil Sau- og geitalslag 1980-1985, leder 1985-1989
 • Leder i Trysil Bonde- og småbrukarlag fra 1998
 • Medlem i Hedmark Bonde- og småbrukarlag 1998-2000, politisk nestleder fra 2000
 • Leder i styringsgruppa for prosjekt Jønsberg 4H-gård 2004-2007
 • Kursleder for borgerlig konfirmasjon i Trysil

Andre administrative verv

 • Medlem i bedriftsforsamlingen i Hedmark Energi AS 1995-2003
 • Varamedlem til styret i Eidsiva Energi 2003-2007
 • Medlem i Femundmarka Nasjonalparksenter 2003-2006, leder fra 2006
 • Medlem i styret for Norsk Trafikksenter AS fra 2006
 • Medlem i styret for Trygg Trafikk fra 2007 (leder 2013-2015)

Samvittighetsfull

- Marit har utført sine tillitsverv som folkevalgt samvittighetsfullt og med et konstant blikk for de svakeste. De som trenger en klar og tydelig stemme. Særlig har hun et brennende engasjement for barn og unge, at de skal ha like muligheter til å gjøre valg i livene sine uavhengig av bakgrunn, kjønn og sosiale forhold. Et engasjement hun har brakt med seg ut av politikken og inn i jobben hos Statens vegvesen – nå fylkeskommunen – være seg trygg skoleveg, trygt hjem eller mekkeklubb for ungdommer i Elverum, sa ordfører Erik Sletten.

Klima og miljø

- Marit er i tillegg brennende engasjert i klima- og miljøspørsmål. Fra sauehold til skogsdrift, fra Finnskogens perler til global klimakrise. I tillegg er Marit en lagspiller med et sterkt engasjement i grenda, grendehus og organisasjonslivet. Marit kjenner folk, og folk kjenner Marit. En kjennskap hun har brakt med seg inn i de folkevalgte organene i kommunen, fylket og på Stortinget.
Gratulerer med medalje, Marit og takk fra oss alle for en utrolig innsats som politiker! avsluttet han.

Overrasket

Marit Nyhuus hadde ingen anelse om at hun skulle få KS-medaljen.

- Når ordføreren leser opp alt dette, er det nok med meg som med kulturprisvinner Vidar Storbæk; jeg er overalt, men kan ingenting ordentlig. Alt jeg har gjort, har vært veldig interessant. Det har gitt meg utrolig mye. Og jeg håper jeg har bidratt til samfunnsutvikling både her og der. Tusen hjertelig takk! sa hun.

Sist oppdatert: 21.12.2020 19:30:05