Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ja til felling av Slettåsflokken

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 18.12.2018 10:14:55
Tre ulver i snølandskap

​Ifølge departementet ble det ikke født valper i Slettåsflokken i år. De regner derfor med at flokken bare består av 2-3 dyr som alle tillates felt.

Illustrasjonsfoto

​Klima- og miljødepartementet tillater felling av alle ulvene i Slettåsflokken.

​Det ble resultatet av departementets behandling av klagene på vedtakene som rovviltnemndene fattet om ulv innenfor ulvesona. Departementet åpner ikke for lisensfelling av Hobølreviret og Mangereviret.

Siden 2009

Om Slettåsreviret skriver departementet:  Slettåsreviret ligger i sin helhet innenfor ulvesonen. Vinteren 2009-2010 etablerte det seg for første gang et ulvepar i dette området, og det har vært ulv og regelmessig blitt født valpekull i reviret siden den gang. For Slettåsreviret tas klagen ikke til følge, og det åpnes for lisensfelling.

Tre ulver

Foreløpige bestandsregistreringer denne høsten og vinteren tyder på at det ikke ble født et nytt valpekull i Slettåsreviret i år, og at det befinner seg 2-3 ulver i reviret. Det åpnes derfor for felling av inntil tre ulver i Slettåsreviret denne vinteren, noe som betyr at alle kjente individer tilhørende dette reviret tillates felt. Dersom det skulle vise seg at det er flere enn tre ulver i reviret, tar departementet sikte på å utvide fellingskvoten.

Lovhjemmel

Departementet har tatt utgangspunkt i Stortingets forståelse av naturmangfoldloven våren 2017. På denne bakgrunn har departementet kommet til at det foreligger offentlige interesser av vesentlig betydning som tilsier felling av Slettåsreviret, slik at vilkåret for lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c er oppfylt.

Nasjonal interesse

Departementet anser at et dempet konfliktnivå i forvaltningen av ulv er en tungtveiende nasjonal interesse. Det er en viss grad av konflikt knyttet til samtlige av de revirene departementet har tatt stilling til. Slettåsreviret er et revir som har vært stabilt over tid. Departementet har også lagt vekt på at nemndene ønsker en rullering av byrdene ved en utskifting av konfliktfylte familiegrupper når bestandssituasjonen tillater dette, slik at ikke de samme områdene skal opprettholde familiegrupper over lang tid. Også dette hensynet taler for uttak av Slettåsreviret.

 

Les mer fra departementets pressekonferanse her.  

Sist oppdatert: 18.12.2018 10:26:38