Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

En engasjert Hedmarksbenk på besøk

Politikere og administrasjon sitter i en sal

​Hedmarksbenken på plass i Trysil.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

 

​Det ble både muntert og engasjerende da stortingsrepresentantene fra Hedmark besøkte Trysil. Hedmarksbenken fikk klare bestillinger om fylkesveger, rovdyr og laks.

​- Vælkummin og je er så glad for fullsatt sal, sa Trysils ordfører Erik Sletten som sammen med ordføreren i Engerdal Lars Erik Hyllvang og Regionrådet for Sør-Østerdal hadde invitert Hedmarksbenken til Trysil 29. april.

Halv-vilt folk

- For å forstå både meg og Trysil bedre, så skal jeg lese diktet Trysil av Sven Moren til dere, sa Sletten. Diktet beskriver tryslingene som et halv-vilt folk som ikke slepper noen innpå seg i en avsides og vegløs krok med svart skog og bløte myrer. Diktet slo godt an og med denne introen var møtet satt.

På agendaen

I tillegg til å få informasjon om det som rører seg i Engerdal og Trysil, fikk de fremmøtte også høre om de mulighetene og utfordringene som finnes i kommunene.

Alle kom

Det var stortingsrepresentantene Knut Storberget, Anette Trettebergstuen og Tone Merete Sønsterud fra Arbeiderpartiet, Gunnar A. Gundersen fra Høyre, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, vara Hege Jensen fra Fremskrittspartiet og Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti som hadde satt av dagen i Trysil. Tor Andre Johnsen fra Fremskrittspartiet kommer til Trysil i mai.

I tillegg var også lokalpolitikere fra både Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum og ansatte fra administrasjonen i Trysil kommune med på møtet.

Hedmarks største by

- I deler av året er vi Hedmarks største by med over 50 000, så tryslingen har i hvert fall lært å slippe folk innpå seg, sa Erik Sletten. Trysil er i dag uten tvil et varemerke som Nordens største skidestinasjon.

Næring

- I dag er det ikke mer enn 60 bruk som søker produksjonstilskudd her i kommunen. På 15 år så er dette en nedgang på 100 bruk. Men vi har en underskog av små bedrifter med to til tre ansatte. Skal vi få til noe, må vi så noe - hver arbeidsplass teller!, sa en engasjert Sletten.

Bredbånd

- Bredbånd er utrolig viktig for næringsutviklinga for Trysil, slo næringssjef Gro Svarstad fast. Flere områder her i Trysil har ikke grunnleggende bredbåndsdekning. - Dette er viktig å få på plass, ikke bare for næringslivet, men også for barn og ungdom som går på skolen, sa Svarstad.

Veger og flyplass

Engerdals ordfører Lars Erik Hyllvang ønsker å vite hvilke veger fylkeskommunen kommer til å prioritere. Han understreket at det er svært viktig at fylkeskommunen får nok midler til veger og vegvedlikehold. Veger er viktig for næringsutviklinga og med ny flyplass blir det enda viktigere at vegnettet på fylkesvegene oppgraderes. - Måldato er 13. desember 2017 for at det første flyet lander på Mobergskölen ved Rörbäcksnäs, sa Hyllvang. 

Muligheter i jordbruket

- Vi har et indre marked med 50 000 tilreisende, og vi har bare noen få som produserer lokalmat. Hvordan møter vi dette? Men mye har skjedd, blant annet Trysilkost som er et nettverk for lokalmatprodusenter. Her i Trysil er det i hovedsak grassproduksjon og noe poteter, informerte Erik Sletten.

Tamreindrift

- Vi er det sørligste fylket med tamreindrift, og vi er imot at ulvesonen utvides nordover. Med rovdyrsonene har beiteområder blitt borte, og sysselsettingen i landbruket har gått ned i Engerdal, sa ordfører Lars Erik Hyllvang.

Rovdyrsikkert gjerde

- Det 22 000 dekar store området innenfor rovdyrgjerdet er dyrt og har tap av dyr innafor gjerdet, men det blir fortsatt drift i hvert fall i år. Med store tap innafor, så ber vi derfor om stående fellingstillatelse - det hadde hjulpet, sa ordfører Sletten.

Engasjement

Stortingsrepresentantene var engasjerte og stilte flere spørsmål og kommenterte rundt både ny flyplass og rovdyrpolitikken. Hedmarksbenken jobber på tvers når det gjelder høringa om ulv i norsk natur og bestandsmål for ulv og ulvesone.

Vänerlaksen

- Dette er viktig for vassdraget, men å få laksen tilbake i Trysilelva det vil koste. Forprosjektet på svensk og norsk side til 30 millioner kroner slår imidlertid fast at det er mulig. Å få vänerlaksen tilbake vil bety mye for fisketurismen, men det vil også bety mye rent kulturelt - det å bringe elva tilbake slik den en gang var. Utfordringene ligger i at kraftverkene må bli laksevennlige, og det koster, sa Erik Sletten.

- Interessen i Sverige er god når det gjelder vänerlaksens gang oppover Trysilelva. Rent økonomisk kan dette bety mange ganger en og en halv milliard hvis det blir fisketurisme, sa Lars Erik Hyllvang.

Bedriftsbesøk

Avslutningsvis dro alle på bedriftsbesøk til Trysil kommuneskoger KF, Moelven Trysil og Trysil fjernvarme. - Husk vi var først med biovarme, sa en stolt ordfører Sletten.


 

 Bildeglimt fra besøket. Foto: Anders Nyhuus

Erik Sletten og Lars Erik HyllvangGro SvarstadTre fra HedmarksbenkenPolitikereGudrun SanakerTrysil FjernvarmeTrysil Fjernvarme 2Trysil Fjernvarme 3Trysil Fjernvarme 4Trysil Fjernvarme 5Hedmarksbenken og andreErik Sletten og lokal politikere fra Elverum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 29.04.2016 21:59:38