Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fortsatt fjernvarme på sykehjemmet

Lav bygning ved tre-etasjes bygning

​Borgtun og resten av sykehjemmet skal fortsatt varmes opp med energi
fra Trysil Fjernvarme AS.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Kommunestyret har enstemmig vedtatt at sykehjem og legesenter fortsatt skal har fjernvarme som oppvarming og kun det.

​Slik lyder det enstemmige vedtaket fra kommunestyret:

  1. Trysil kommune går inn for alternativ 1 i saksutredningen (fortsatt fjernvarmeoppvarming og kun dette).
  2. Inndekning for 2014 tas fra driftsfondet. For senere år innarbeides kostnadene i budsjett.
  3. Trysil kommune har gjennom arbeidet med Ensamb-prosjektet støttet seg på ekstern rådgivning. Kommunestyret ber rådmannen avklare det juridiske ansvaret rådgiverne/konsulentene har, og om dette kan utløse økonomiske krav mot konsulenter/rådgivere på grunn av mangelfull rådgivning og innsikt i sakens kompleksitet. 
  4. Trysil kommune vurderer muligheten for et framtidig salg av energibrønnene (som har kostet rundt 2 millioner kroner, redaksjonens anmerkning).

Protokolltilførsel:
Kommunestyret beklager at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst før politisk behandling i juni 2013 slik at kommunen har kommet i en situasjon der vedtak må reverseres, og kommunen er påført ekstra belastning.

Medeiere

Ordfører Ole Martin Norderhaug sa i kommunestyrets møte 17. juni at politikerne har lagt vekt på å se saken i et større perspektiv siden Trysil kommune ikke bare er kunde, men medeiere i et anlegg som har en lang og positiv historie i Trysil. 

- Ikke bare politikerne, men hele kommunen er medeiere i Trysil Fjernvarme. Hadde vissheten om det vært sterkere på et tidligere tidspunkt, hadde vi rimeligvis sluppet å reversere saken slik tilfelle er i dag. Når en ser saken kun ut fra et kundeperspektiv, med et selvsagt ønske om å få billigst mulig energi, blir det etter vår oppfatning for snevert. Det er i saksframstillingen heller ikke nevnt at en inntektsreduksjon kan medføre en verdiforringelse av selskapet, sa han.  

Konkurransedyktig

Ordføreren sa også:
- Som medeiere, riktignok som en mindretallseier og prisgitt majoritetseieren, har vi gjennom en god dialog i mange år sluttet oss til at bedriften har investert betydelige beløp for å styrke leveringskapasitet og opprettholde og utvikle en ønsket miljøprofil. Hittil har også bedriften vist seg konkurransedyktig, og samtidig bidratt til å ta hånd om råstoff som tidligere representerte en miljøutfordring. I så måte lever kommunen opp til sin ambisjon om både å utnytte lokale ressurser, bidra til kompetansearbeidsplasser og styrke en miljøprofil som ble utformet da Trysil kommune var den første kommunen i Hedmark som laget en selvstendig miljø- og klimaplan. Sett i det perspektivet blir det vanskelig, for ikke å si umulig, å forklare om vi skulle valgt løsninger som både rammer Trysil Fjernvarme økonomisk og bidrar til større utslipp av CO2.

En gledens dag

Norderhaugs forgjenger, Trysils ordfører gjennom 28 år, Arvid Nyberg var til stede på møtet.

- Dette er en gledens dag, sa han til undertegnede og var svært fornøyd med kommunestyrets vedtak: - Jostein Bjørnersen (disponent på det som da het Trysil Tre, redaksjonens anmerkning) og jeg dro til Sverige på befaring før vi bygde fjernvarmeanlegget her. De var kommet lenger enn i Norge. Poenget vårt var å få til verdiskapning av ressursene vi hadde rundt oss; skogen. Biovarme er fortsatt framtidas energi. Den er miljøvennlig og viktig for verdiskapning i distrikter som vårt, sa Nyberg.

Hele ordførerens innlegg, som bare ble kommentert av Anders Nyhuus (H) som ga sin fulle tilslutning, ser du til høyre. Der finner du også saksframlegget med alternativene som politikerne vurderte.

 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:25:01