Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nå blir det folkehelse opp og folkehelse i mente i Trysil

Trygve Øverby med folkehelseoversikt for Trysil

​Fra nå skal det være like naturlig og selvsagt å tenke folkehelse som økonomi, etikk og helhet når kommunale planer og tjenester utformes, sier kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby.

Foto: Grete Myrvold Rydje

​Det er veldig mye bra i Trysil, det er godt å bo her, sier kommunalsjef Trygve Øverby. Men det kan og skal bli enda bedre. For nå skal vi tenke folkehelse i alt vi gjør.

​Han har ledet gruppa som rådmannen valgte ut til å lage folkehelseoversikten for Trysil - et svært lesverdig dokument spekket av god, nyttig og vid informasjon om hvordan det står til med folkehelsa vår. Men han presiserer: Folkehelse er ikke helse, omsorg og sosials ansvar alene. Folkehelse er alles ansvar.

Gjennomsyrer alt

- Folkehelseperspektivet skal fra nå gjennomsyre alt kommunalt planarbeid. Alle skal tenke folkehelse akkurat som de tenker økonomi, etikk og helhet. Og vi er allerede i gang; folkehelseoversikten blir et nøkkeldokument i planstrategien. Det har kommunestyret enstemmig vedtatt, sier Trygve.

Gammelt nytt

Folkehelse er ikke noe nytt. Salige sogneprest Axel Christian Smith skrev allerede i 1784 Dette Sogn kan vel fortjene Navn af en Sundheds egn.

- Slik oppsummerer vår første kjente folkehelsekronikør helsetilstanden i Trysil i sitt epos fra 1784 Beskrivelse over Trysild Præstegjeld, som tør være Trysils første oversiktsdokument over folkehelsen, sier kommunalsjefen.

Forebygging er kunst

Og CEA Winslow skrev allerede i 1920Vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner.

 Det er en definisjon av folkehelse som kan veilede oss i det kontinuerlige arbeidet; Levende folkehelsearbeid skal skje overalt hele tiden, sier han.

Folkehelse

Folkehelsen har fire sider; en fysisk, en psykisk, en sosial og en kulturell.

- Folk må tenke på alle de fire aspektene når man planlegger og handler med fokus på folkehelse. Det handler ikke bare om tradisjonell helse. Det handler om alt annet også, som trivsel på skolen, inntekts- og utdanningsnivå, drikkevannskvalitet, gang- og sykkelveger og så videre og så videre, sier Trygve.

Et vell av info

Alle de tingene og mange flere er beskrevet i folkehelseoversikten. Noen årsaker er kommentert. Men det står ikke ett ord om tiltak der.

- Det kommer. Neste skritt er å lage et dokument der vi i planstrategiprosessen utfordrer politikerne på en del nøkkeltemaer. Hvor vil de sette inn innsatsen? Hvor er det viktig å forebygge først? Før var det mye synsing. Nå har vi fått faktagrunnlaget på bordet. Og vi ser at alt henger sammen med alt, sier han.

Levende dokument

Og det stopper ikke her. Folkehelseoversikten skal være et levende dokument som stadig skal oppdateres med nye fakta. Dokumentet er på 60 sider. Du finner det til høyre. Les det - du vil ikke angre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 05.04.2016 17:30:34