Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Eierskapsdag i kommunestyret 26. april

Logoene til Trysil kommuneskoger KF, Trysil Industrihus AS, Destinasjon Trysil SA og Trysilfjell Utmarkslag SA

​Disse fire møter på årets første eierskapsdag i Trysil kommunestyre.

​Fire av selskapene som Trysil kommune har eierinteresser i, kommer og forteller om seg selv i kommunestyremøtet 26. april.

​Det er Trysil kommuneskoger SA, Trysilfjell Utmarkslag SA , Destinasjon Trysil SA og Trysil Industrihus AS.

Eierskapsmelding

Minst en gang i hver kommunestyreperiode skal rådmannen legge eierskapsmeldinga fram for politisk behandling. I den gjeldende står det at det skal være årlige eierskapsdager der selskapene møter den politiske ledelsen. Årets første eierskapsdag innleder kommunestyremøtet 26. april. Hele møtet er åpent, så det er bare å møte opp hvis temaet interesserer deg.

Program

Programmet for eierskapsdagen ser slik ut:

Kl 9: Eierskapsmeldinga og kommunens rolle som eier ved ordfører
Kl 9.30: Trysil kommuneskoger KF
Kl 10: Trysilfjell Utmarkslag SA 
Kl 10.45: Destinasjon Trysil SA 
Kl 11.15: Trysil Industrihus AS 

Selskapene skal informere om virksomheten de driver og svare på eventuelle spørsmål fra politikerne.

Kommunereform

Kl 12.30 skal BDO Advisory presentere sin utredning av kommunestrukturen i Sør-Østerdal som de har laget på oppdrag fra regionrådet for Sør-Østerdal. Utredningen er en del av faktagrunnlaget når politikerne skal bestemme om de ønsker eller ikke ønsker at Trysil kommune skal slås sammen med andre kommuner.

Flyktningsituasjonen

Kl 13.30 skal kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Trygve Øverby orientere om flyktningsituasjonen i Trysil. 

Saker

Kl 14 starter behandlinga av de politiske sakene som er:

  • Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift
  • Strategiplan for den kommunale grunnskolen 2016-2020
  • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2019
  • Detaljregulering av miljøstasjon Trysilfjellet sør, 2. gangs behandling
  • Eidsiva Energi AS - forlengelse av avtale om ansvarlig lån
  • Suppleringsvalg av varamedlemmer til kontrollutvalget 2015-2019
  • Valg av skjønnsmedlemmer til Sør-Østerdal tingrett 2017-2020

Kommunestyret avslutter dagen med En konge bombes - en historisk vandring sammen med Roar Vingelsgaard i Nybergsund.

Sist oppdatert: 27.04.2016 00:51:14