Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.11.2020 14:41:17
Mann med rullator

​Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse presenterer seg i en egen informasjonsfolder.

Bildet er fra folderen

​De skal bidra til at alle innbyggere i Trysil skal sikres gode tilbud og deltakelse på alle samfunnsområder.

Og de, det er råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, forkortet EF.

Brosjyre

Nå har de laget en informasjonsfolder om seg sjøl. Der står det at EFs formål er nettopp det: å bidra til at alle innbyggere i Trysil kommune skal sikres gode tilbud og deltakelse på alle samfunnsområder.

Hva er EF

I brosjyren står det at EF er et rådgivende organ for den politiske og administrative ledelsen i Trysil kommune. Rådet skal behandle og gi uttalelse i alle saker som gjelder levekårene for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. De kan selv ta opp saker til behandling i rådet, men de skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.  

Medlemmene

Rådet har sju medlemmer med personlige varamedlemmer. De er oppnevnt av kommunestyret. Tre medlemmer er alderspensjonister, tre representerer personer med funksjonsnedsettelser og én er politiker. I 2019-2020 er dette rådets faste medlemmer: leder Tone Sønstebø, nestleder Solveig Skjærstad, Anne Eline Larsen, Øivin Berg, Odd Dypflod, Stig Ove Karlsson og varaordfører Stine Akre.

Les mer i brosjyren under Mer informasjon.

 

Sist oppdatert: 04.11.2020 15:01:14