Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ber om møte med næringsministeren

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.10.2020 15:32:07
Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

​Næringsminister Iselin Nybø.

Foto: Marte Garmann

​Ordfører Erik Sletten ber om et møte med næringsminister Iselin Nybø før vintersesongen i skibygda.

​Tidligere i høst fikk ordføreren, varaordføreren og økonomisjefen i Trysil møte kommunalminister Nikolai Astrup - et møte alle syntes var matnyttig. Nå håper ordføreren på like mye velvilje fra næringsministeren.

Brevet

Slik skriver han i brevet til statsråden:

Trysil kommune vil med dette anmode om et møte med næringsminister Iselin Nybø vedrørende de særskilte utfordringene som kommunen og vårt reiselivsavhengige næringsliv står overfor foran vintersesongen 2020/2021.

Vi har registrert at statsråden ved flere anledninger har sagt at det er viktig å finne tiltak som treffer reiselivsaktører godt, og vi ønsker å dele med statsråden de erfaringer vi som kommune og lokalsamfunn hittil har gjort oss under den pågående covid-19-pandemien.

Vi ønsker også å presentere konkrete tiltak som vi mener vil kunne treffe vårt reiselivsavhengige næringsliv godt, og som vil stimulere til økt aktivitet, flere i arbeid og videreutvikling og omstilling i vårt næringsliv. Vi er sikre på at vi trenger både kortvarige og langsiktige tiltak.

I sesongen 2018/2019 var det 900 000 kommersielle gjestedøgn i Trysil, hvorav 770 000 på vinteren. I underkant av 10 % av de kommersielle vintergjestene kommer fra Norge. I kommunen vår har vi over 28 000 gjestesenger. Trysil er i en særstilling i forhold til de andre alpindestinasjonene i Norge med tanke på antallet internasjonale gjester. Bortfall av disse vil føre til en markant nedgang i omsetning og sysselsetting.

Trysil er også Norges nest største hyttekommune med 6 700 fritidsboliger. Ca. 12 % av disse eies av utenlandske statsborgere, og det er fortsatt uklart hvor mye de kan oppholde seg på hyttene sine i vinter.

Trysil kommune er svært glad for de tiltakene regjeringen og Stortinget har stilt opp med overfor individer, bedrifter og kommuner i løpet av pandemien. I vår kommune har vi fortsatt en betydelig arbeidsledighet på 9,5%. Vi trenger målrettede tiltak for å sikre sysselsetting og øke antall personer i arbeid, men også for å hindre økt ledighet som følge av uforutsigbare rammebetingelser.

Regjeringen har hittil i stor grad konsentrert seg om tiltak med varighet ut 2020. Trysil og reiselivsavhengige kommuner som vår trenger en lenger tidshorisont når vi nå går vintersesongen i møte. Vi håper derfor statsråden vil prioritere et møte der vi kan presentere noen av våre konkrete tiltaksforslag, justeringer av kompensasjonsordningen og ønsker for fremtidige omstillingsprosesser.

Til flere

Et lengre brev med mye av det samme innholdet har han også - sammen med daglig leder i Destinasjon Trysil SA - sendt til næringsministeren, finansministeren, kommunalministeren, alle partiene på Stortinget, Hedmarksbenken på Stortinget og partiene i Innlandet som ikke har representanter på Stortinget; Venstre, KrF og MDG.

Sist oppdatert: 30.10.2020 15:40:08