Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Arealplanen for 2014-2025 vedtatt

Rekke med kjøleskap med matvarer i
Norske Fjellbyggs planer i Fageråsen og dagligvarebutikker eller ikke på Mosanden ble som ventet de hete potetene da kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 2014-2025.

​Etter en lang og til dels frisk debatt ble resultatet at det ikke åpnes for dagligvarehandel på Mosanden de neste 12 årene. Vedtaket ble fattet mot stemmene til Høyres Liz Bjørseth og Jorunn Graff Bjørnersen og Venstres Gry O. Nordli. Frps Andreas Akre var inhabil og deltok ikke i debatten eller voteringa på akkurat dette punktet i arealplanen.

Greit med en

Både Randi Sætre og Turid Backe-Viken i Ap sa at det hadde vært greit hvis de hadde kunnet si ja til én dagligvarebutikk på Mosanden for å få flere turister til å handle der i stedet for i Elverum. Men den muligheten har de ikke. Får én, kan de ikke si nei hvis flere ønsket å starte eller flytte daglivarebutikken sin dit.

Levende sentrum

Hovedmotivet med å si nei til dagligvarebutikker på Mosanden er å sikre et levende sentrum for tryslinger og tilreisende.
- Et koselig, fullservice sentrum med lys i alle vinduer skaper mest bolyst for oss tryslinger, som Backe-Viken sa det. 

Utvikling

Kommunestyret ønsker videre utvikling på Mosanden og vedtok at behov for mer areal, nødvendige lokaler for næringsvirksomhet og en generell opprydding og forskjønning av området skal avklares i forbindelse med næringsplanen.
- Vi må se om vi kan legge bedre til rette for næringsutvikling både der, i sentrum og på turistsenteret, sa ordfører Ole Martin Norderhaug.

Norske Fjellbygg

Norske Fjellbygg ønsker å bygge ut 15-20 nye hyttetomter øst for hyttefeltet Panorama i Fageråsen som kompensasjon for de utbyggingsmulighetene de har mistet ved hotellet i Fageråsen. Det aktuelle området er i dag grøntområde. De har tilbudt å bygge en undergang under Fageråsvegen dersom de får bygge inntil 20 små enheter der.

Delt kommunestyre

Mot stemmene til Høyre, Venstre og KrF vedtok kommunestyret at Norske Fjellbyggs utbyggingsplaner skal konsekvensutredes før det eventuelt tas inn i planen. I så fall skal det først på høring. Og kommunestyret vil kreve at undergangen er på plass før utbygginga av hyttene starter.

Forskjellsbehandling

- Forskjellsbehandling, sa både Liz Bjørseth, H og Siv Rønningen, KrF. Siden Norske Fjellbyggs utbyggingsplaner overskrider taket på antall senger som Fylkesmannen har satt, måtte også andres planer som ikke har fått plass i den nye arealplanen, kunne bli konsekvensutredet, mente de.

Unikt område

Randi Sætre, Ap og Marit Nyhuus, SV sa at Norske Fjellbyggs område er i en særstilling da det er det siste som i dag har ski inn og ski ut-muligheter, noe som er et viktig prinsipp i gjeldende kommuneplan.

Hele debatten finner du til høyre. Der ligger også kommunestyrets vedtak. Dokumentene plankart og planbestemmelser skal korrigeres for kommunestyrets vedtak.
 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:25:00