Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Årets første møter i hovedutvalgene

Møtebord i t-form med grønne stoler rundt

​Slik er kommunestyresalen møblert når hoevdutvalgene har møte der.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Alle tre hovedutvalgene i Trysil kommune har møter i uke 4. Alle møtene holdes i kommunestyresalen i rådhuset, starter kl 9 og er åpne for de som vil komme og høre.

​Først ut er hovedutvalg for oppvekst og kultur tirsdag 21. januar. Der ser dagsorden slik ut:

Kommunalsjefens hjørne:

 • Oppfølging av budsjettvedtak for 2014
 • Status planprogram
 • Organisering av sektoren
 • Status kulturplan
 • Plan for videre besøk av skoler/barnehager, samt dialogmøter
 • Status skoleskyss

I løpet av møtet blir det befaringer til biblioteket, kulturskolen og ungdomsklubben.

Følgende saker behandles:

 • Referatsaker
 • Eventuell sammenslåing av Innbygda skole og Trysil ungdomsskole
 • Trysil kommunale idrettsfond - nye vedtekter
 • Søskenmoderasjon barnehage/SFO

Forvaltning og teknisk drift

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har møte onsdag 22. januar. Der ser dagsorden slik ut:

Informasjon om:

 • Trysil Superpark
 • Kommuneplanens arealdel
 • Universell utforming

Følgende saker behandles:

 • Referatsaker
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gnr. 33 bnr. 348 og 943
 • Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Helse og omsorg

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har møte torsdag 23. januar. Der ser dagsorden slik ut:

Kommunalsjefens hjørne:

 • Brukerundersøkelse NAV Trysil
 • Bemanningsplan - oppdatering Trysil sykehjem
 • Samhandlingsreformen - status og nye signaler

Befaring på Sønsthagen.

Følgende saker skal behandles:

 • Referatsaker
 • Unge sosialhjelpsmottakere i Trysil kommune

Saksutredningene finner du under de respektives møtedokumenter til høyre. Merk at hvis du vil se vedleggene, må du velge dokumentet som heter Innkalling. Dokumentet som ligger til høyre for hver sak er bare saksutredningen.

Sist oppdatert: 20.03.2015 08:58:18