Næringsavdelingen

Næringsavdelingens hovedoppgaver er: 

  • Veiledning og rådgivning til nyetablerere og næringsdrivende 
  • Initiere, gjennomføre og følge opp prosjekter 
  • Rådgivning og saksbehandling for kraftfondet, næringsfondet og Raskiftet-fondet
  • Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger
  • Planarbeid
  • Læreplassgarantien

Kontakt oss

Marie Bohman Låte
Næringssjef
E-post
Telefon 412 28 733
Bjørn Olsen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 404 11 963
Line Menes
Næringskonsulent
E-post
Telefon 474 72 938
Til toppen