Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Veg, vann- og avløpsavdelingen

Nytt bilde (1).jpg

​Veg, vann- og avløpsavdelingen har ansvaret for kommunale veger og plasser, vannforsyning og avløpshåndtering i regulerte områder.

Trysil kommune eier 230 kilometer veg, hvorav 190 km er grusveg og 40 km har fast dekke. Avdelingen har ansvaret for sommer- og vintervedlikehold på vegene. De brøyter veger, parkeringsplasser og gangfelt, tiner stikkrenner, legger nye stikkrenneledninger, høvler veger og gjør annet forefallende arbeid på vegene. De har også ansvaret for kommunale gatelys.

Trysil kommune eier også Trysil flyplass på Sæteråsen der teknisk sjef er flyplassjef.


Vann og avløp omfatter drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, tre vannverk, sju renseanlegg samt pumpestasjoner.

Avdelingen har også saksbehandlingsansvaret for forurensningssaker (forurensing til grunnen).

Om enheten
Kontaktinformasjon
A​dresse
Postboks 200
2421 Trysil

Besøksadresse

Storvegen 5
2420 Trysil

Telefon
62 45 77 00
 
Har du problemer med kommunalt vann eller avløp, ring 90 88 59 67.

E-post

postmottak@trysil.kommune.no
Åpningstider
Telefontid og besøkstid mandag-fredag kl. 9-15
​Kontortid mandag-fredag kl. 8-15.30
Kontaktpersoner
Kinga AdamFagleder vann og avløp48 89 21 15kad@trysil.kommune.no
Trond NerbyProsjektleder vann og avløp97 58 61 01tne@trysil.kommune.no
Merete TangnæsKonsulent47 47 29 25mta@trysil.kommune.no
Terje SmestadDriftsleder91 32 42 83tjs@trysil.kommune.no
Terje HemstadDriftsoperatør47 45 05 93thd@trysil.kommune.no
Øivind StorbækDriftsoperatør90 63 15 34oys@trysil.kommune.no
Christer HemstadDriftsoperatør40 03 63 52chh@trysil.kommune.no
Hans Martin AasTeknisk sjef99 04 25 24hma@trysil.kommune.no
John Erik NorumVegarbeider97 52 32 48msfb@trysil.kommune.no
Trond StenbergVegarbeider97 77 63 77msfb@trysil.kommune.no
Per Egil HeienVegarbeider99 47 46 00msfb@trysil.kommune.no
Atle FredheimIngeniør97 07 56 87afr@trysil.kommune.no
Ulf NerhagenVegarbeider90 82 53 98msfb@trysil.kommune.no
Sist oppdatert: 10.01.2019 10:27:49