Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Eiendomsavdelingen

Nybergsund skole.jpg

​Trysil kommune eier cirka 45 000 kvadratmeter bygninger: Skoler, barnehager, kulturhus, rådhus, sykehjem, aldershjem og over 120 boenheter. I tillegg kommer bygg og anlegg innen vann og avløp som veg-, vann- og avløpsavdelingen har ansvar for.

Til avdelingen ligger ledelsen av alle byggeprosjekt i kommunal regi med unntak av de som faller inn under vann og avløp. 

Hit hører også henvendelser om hogst og avskoging i regulerte områder på Trysil kommunes eiendommer. Ved hogst utenfor regulerte områder kontakt Trysil kommuneskoger KF.

Vaktmestertjenesten er en del av Eiendomsavdelingen. Den har ansvar for den daglige driften av våre formålsbygg, det vil si oppvarming, ventilasjon, grøntanlegg og reparasjoner på hus og inventar. Et vedlikeholdsteam tar seg av vedlikehold på de samme byggene pluss vedlikehold og reparasjoner av over 120 kommunale utleieenheter. De yter også service til brukere i kommunale bygg, for eksempel ved ombygging av kontorer, flytting av arbeidsplasser, reparasjoner av utstyr og oppfølging av vannkvalitet i svømmehallen.

Renholdstjenesten er også en del av Eiendomsavdelingen. Renholderne sørger for daglig renhold i Trysil kommunes formålsbygg som skoler, barnehager, kulturhus, rådhus og andre kontorlokaler.
På alle skoler, sykehjemmet, maskinsentralen og Innbygda renseanlegg og vannverk er det faste renholdere. Renholderne som har base på rådhuset, har renholdet i kulturhuset, rådhuset, biblioteket, Nav Trysil, Nysted og Østmojordet barnehager.


Om enheten
Kontaktinformasjon
A​dresse
Postboks 200
2421 Trysil

Besøksadresse

Storvegen 5
2420 Trysil

Telefon
62 45 77 00

E-post
postmottak@trysil.kommune.no
Åpningstider
​Telefontid og besøkstid mandag-fredag kl. 9-15
Kontortid mandag-fredag kl. 8-15.30
Kontaktpersoner
Ole Petter BlestadProsjektleder bygg90 88 60 08opb@trysil.kommune.no
Margot MartinsenFørstesekretær97 47 96 35mmn@trysil.kommune.no
Oddrun FrøhaugFagleder renhold40 43 82 02ofr@trysil.kommune.no
Mona HolmsethRenholdskoordinator47 46 75 78 moh@trysil.kommune.no
Dag Richard ØvergårdFagleder vaktmestertjenesten97 66 10 84dro@trysil.kommune.no
Erik NorderhaugVaktmester95 72 42 46ern@trysil.kommune.no
Hans Martin AasTeknisk sjef99 04 25 24hma@trysil.kommune.no
Hans RydjeVaktmester95 92 37 71hry@trysil.kommune.no
Jos Te WalvaartVaktmester48 07 14 34jwa@trysil.kommune.no
Kenneth NyhusVaktmester95 23 62 90khn@trysil.kommune.no
Kjell HansenVaktmester91 81 45 14msfb@trysil.kommune.no
Kjell Ole KvernmoVaktmester97 48 14 45kok@trysil.kommune.no
Knut LysfossVaktmester97 48 15 49kly@trysil.kommune.no
Oddbjørn LøbergVaktmester97 48 06 23olo@trysil.kommune.no
Per BjørloVaktmester97 48 07 46pbj@trysil.kommune.no
Roger HolmstrømVaktmester97 48 17 03rho@trysil.kommune.no
Stian TannånesetVaktmester97 48 13 18stn@trysil.kommune.no
Sist oppdatert: 10.01.2019 09:31:49