Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Meld fra om påkjørt vilt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 02.09.2020 16:00:00
Rolf Neby

Leder i fallviltgruppa Rolf Neby.

Foto: Øivind Løken, Trysil kommune

Det er ulovlig å la være å melde fra om viltpåkjørsler. Ring politiet på 02800.

​- Det er viktig at vi får registrert alt av viltpåkjørsler som fallvilt, for det er en av grunnparametrene som gir oss et best mulig grunnlag å forvalte hjorteviltstammene etter, sier rådgiver i natur- og miljøforvaltning i Trysil kommune, Øivind Løken.

Mange viltpåkjørsler

Over 5 000 elg, hjort og rådyr blir drept i vegtrafikken hvert år i Norge, og risikoen for å møte vilt på vegene er høy hele året. Hvert år er det alvorlige personskader knyttet til viltulykker, og dødsulykker forekommer.

Vær oppmerksom

Varselskilt varsler en reell fare. Det er stor sannsynlighet for at vilt vil kunne krysse vegen i nærheten av slike skilt.

- Pass særlig på om ​kvelden. Det er størst risiko for å kjøre på dyr etter mørkets frembrudd. Flest viltpåkjørsler skjer på kvelds- og nattestid. Men det er viktig at bilistene er observante uansett når på døgnet de er ute og kjører, sier Øivind.

Skal varsles

Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd. Du risikerer anmeldelse, avkorting på forsikringen og bonustap dersom ulykken ikke rapporteres. Skadde dyr lider, og din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.

- Du må aldri forsøke å avlive et større dyr som rådyr eller elg. Den avgjørelsen er det politiet eller kommunens ettersøkspersonell som skal ta, sier Øivind.

Ved ulykke – hva gjør du?

 1. Sikre skadestedet:
  - Hvis mulig, plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.
  - Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  - Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 2. Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp.
  - Kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Politiet varsler de viltansvarlige lokalt. Dersom du ikke får tak i politiet, kan du ringe Trysil kommunes fallvilttelefon 91 24 19 66.
 4. Merk påkjørselstedet tydelig dersom dyret har forlatt vegen slik at det blir enklere å spore skadede dyr senere.
  - Bruk markeringsbånd, plastpose, refleksvest, eller annet du har for hånden.
 5. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!
 6. Følg aldri etter skadet vilt. Skadet vilt kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ha viltbånd i bilen

- Vi har bestilt opp et nytt parti med viltbånd som legges ut på kommunens servicetorg, bensinstasjoner og utvalgte butikker i Trysil. Alle oppfordres til å plukke med seg et slikt bånd og ha det liggende i bilen, sier Øivind.

Trysil kommunes fallvilttelefon

Ved påkjørsler skal politiet alltid kontaktes først. For andre tilfeller har Trysil kommune en egen fallvilttelefon, tlf. 91 24 19 66. Det kan du ringe om du observerer skadet vilt, har mistanke om sykdom på vilt, finner dødt vilt etc.

Fallviltgruppa

Det er kommunens fallviltgruppe som bemanner fallvilttelefonen og som rykker ut ved viltpåkjørsler, samt de fleste andre vilthenvendelser. Fallviltgruppa består av dyktige og rutinerte ettersøksjegere som gjør en svært viktig jobb for å forkorte dyrs lidelser etter påkjørsler.

Fallviltgruppa består i dag av Rolf Neby, Nils Ole Lutnæs, Stian Tannåneset og Jan Storbæk. I tillegg trår fortsatt senioren Rolf Lutnæs til ved behov.

Vis hensyn

Det er en krevende og til dels farlig jobb å arbeide på og ved bilveger i mørket. Ettersøkspersonellet har merkeutstyr og reflekser på seg, og de forsøker å gjøre seg så godt synlig som mulig.

- Vær vennlige og vis hensyn der det pågår ettersøk eller arbeides med å fjerne trafikkdrept vilt, sier Øivind.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 02.09.2020 15:58:48