Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Påkjørsel av vilt – stopp opp og meld fra

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 28.12.2018 13:25:00
Rolf Neby

Leder i fallviltgruppa Rolf Neby.

Foto: Øivind Løken, Trysil kommune

​Biltrafikk, mørke, snø og elg som begynner å trekke mot vinterbeiteområdene øker risikoen for viltpåkjørsler langs vegene våre.

​Dersom uhellet er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre.

Mange viltpåkjørsler

Over 5 000 elg, hjort og rådyr blir drept i vegtrafikken hvert år i Norge, og risikoen for å møte vilt på vegene er høy hele året. Hvert år er det alvorlige personskader knyttet til viltulykker, og dødsulykker forekommer.

Vær oppmerksom

Varselskilt varsler en reell fare. Det er stor sannsynlighet for at vilt vil kunne krysse i nærheten av slike skilt. - Pass særlig på om ​kvelden, da det er størst risiko for å kjøre på dyr etter mørkets frembrudd. Flest viltpåkjørsler skjer på kvelds- og nattestid, sier rådgiver i natur- og miljøforvaltning Øivind Løken.

Skal varsles

Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd. Du risikerer anmeldelse, avkorting på forsikringen og bonustap dersom ulykken ikke rapporteres. Skadde dyr lider, og din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig. - Du må aldri forsøke å avlive et større dyr som rådyr eller elg. Den avgjørelsen tas av kommunens ansvarlige ettersøkspersonell eller politiet, opplyser Løken.

Ved ulykke – hva gjør du?

 1. Sikre skadestedet:
  - Hvis mulig, plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.
  - Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  - Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 2. Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp.
  - Kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.
 4. Merk påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot vegen – dette for å kunne spore skadede dyr senere.
  - Bruk markeringsbånd, plastpose, refleksvest, eller annet du har for hånden.
 5. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!
 6. Følg aldri etter skadet vilt. Skadet vilt kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ha viltbånd i bilen

- Vi har bestilt opp et nytt parti med viltbånd som legges ut på kommunens servicetorg, bensinstasjoner og utvalgte butikker i Trysil. Alle oppfordres til å plukke med seg et slikt bånd og ha liggende i bilen, sier Øivind.

Trysil kommunes fallvilttelefon

Ved påkjørsler skal politiet alltid kontaktes først. For andre tilfeller har Trysil kommune en egen fallvilttelefon, tlf. 912 41 966. Dette nummeret kan brukes ved observasjon av skadet vilt, mistanke om sykdom på vilt, funn av dødt vilt med mer.

Fallviltgruppa

Det er kommunens fallviltgruppe som bemanner fallvilttelefonen og som rykker ut ved viltpåkjørsler, samt de fleste andre vilthenvendelser. Fallviltgruppa består av dyktige og rutinerte ettersøksjegere som gjør en svært viktig jobb for å forkorte dyrs lidelser etter påkjørsler.

Fallviltgruppa består i dag av Rolf Neby, Nils Ole Lutnæs, Stian Tannåneset og Jan Storbæk. I tillegg trår fortsatt seniorene Rolf Lutnæs og Lars Gunnar Muruåsen til ved behov.

Vis hensyn

Det er en krevende og til dels en farlig jobb å arbeide på og ved bilveger i vintermørket. Ettersøkspersonellet har merkeutstyr og reflekser på, og de forsøker å gjøre seg så godt synlig som mulig. - Vær vennlig å vise hensyn der du ser at det pågår ettersøk eller arbeides med å fjerne trafikkdrept vilt, sier Øivind Løken.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 25.01.2019 07:49:10