Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Trysling med Hedmarks første mastergrad i helsetjenester til eldre

Kvinne i strikkegenser holder vitnemål under blå himmel

Med all etterutdanninga si er ​Vera Kristin Lumkjær Nordhagen RNT (Registered Nurse
Teacher), GNP (Geriatric Nurse Practionaire) og nå sist MNSc (Master Nurse Science).

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Vera Kristin Lumkjær Nordhagen fra Jordet i Trysil er den første i Hedmark som har tatt mastergrad i helsetjenester til eldre.

Nå er hun i gang med å redigere masteroppgaven sin med tanke på å få den publisert i ett eller flere anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

Mye etterutdanning

​Vera er ansatt i 80 % fast stilling som demenssykepleier i Trysil kommune. Hun utdannet seg til sykepleier for 25 år siden. Senere har hun tatt tverrfaglig videreutdanning i aldersdemens, videreutdanning i yngre personer med demens og deres pårørende, i aldring og eldreomsorg noe som ga henne tittelen geriatrisk sykepleier, og i dokumentasjon.

Formalisering

- Jeg ønsket å formalisere og utvide kompetansen min. Derfor meldte jeg meg på et fireårig deltidsstudium i helsetjenester for eldre, som var et mastergradsstudium i samarbeid mellom Diakonihjemmets høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole. Jeg fikk to emner godkjent fra tidligere utdanning og tok masterstudiet på tre år. Det var heftig, men moro, sier Vera.

Masterstudiet

Masterstudiet inneholdt mye vitenskapelig teori og filosofi og metodiske tilnærminger til kvalitetsforbedringer. I tillegg skulle studentene velge fordypningsområder. Vera valgte helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant eldre, rehabilitering og demens.

Masteroppgaven

Masteroppgaven hennes er en artikkel om samarbeidet mellom pårørende og hjemmetjenesten. Ser ansatte i hjemmetjenesten på pårørende som en ressurs? Og fins det møtepunkter? Det var to av spørsmålene hun ville finne svar på. Artikkelen er basert på et kvalitativt studium, det vil si at hun dybdeintervjuet fire pårørende i inntil halvannen time, og så hva hun fant av fellesnevnere og ulikheter. Noen av funnene var kjente, andre uventa.

God kommunikasjon

Hun er ikke i tvil om at god kommunikasjon mellom hjemmetjenesten og de pårørende er viktig.
- De pårørende vil det beste for sine alltid og vil være på, men ikke påtrengende. Det er viktig å ha møtepunkter i alle fall ved oppstart, ved endringer og for eksempel en gang i året. Jevnlig dialog skaper trygghet for pårørende, og de får tillit til tjenesten og de som jobber der, sier hun.

Presentere funn

Vera Kristin Lumkjær Nordhagen ønsker å presentere masteroppgaven sin for ledere og gjerne ansatte i helsetjenesten i Trysil og for hovedutvalg for helse og omsorg så snart det lar seg gjøre.

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:24:29