Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Trysilfjell Utmarkslag er 50 år!

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 19.01.2021 15:00:00
Ordfører Erik Sletten

​Ordfører Erik Sletten.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Ordfører Erik Sletten sender sine varmeste gratulasjoner til dagens jubilant Trysilfjell Utmarkslag​.

​Stiftelsen av Trysilfjell Utmarkslag kunne virke som starten på et traust grunneier samarbeide. I virkeligheten var dette starten på et eventyr som de fleste tryslinger i dag, på ett eller annet vis, er påvirket av. Rasjonaliseringa i jord og skogbruk førte til færre arbeidsplasser og tida var moden for å få mer ut av skog og utmark, turistnæring med hyttebygging og et alpint Trysil lå nærmest å satse på. Noen pionere gikk foran med forsiktig dristighet og vinterturismen har gjennom 50 år utviklet seg til å bli et enestående eventyr.

Fjelleventyret startet på nordsia med to brødre og i året 1966. På sørsia gikk flere grunneiere, stor som liten, inn i et unikt grunneier samarbeide i 1971. En utnyttelse av utmarksgodene i området krevde et forpliktende samarbeide og samarbeidsmodellen som ble skapt i Trysil finnes knapt maken noe sted.

Trysil har gode bevis på at vi er stavtaket foran. Vi tenker og handler langsiktig og kan feire dette når Utmarkslaget feirer 50 år og Trysil kommuneskoger 130 år i 2021.Trysil kommuneskoger har skog og utmark innafor utmarkslagets område. Kommuneskogen har vært aktive medlemmer i utmarkslaget siden starten. Våre skogsjefer har i størsteparten av tida vært medlemmer av utmarkslagets styre. Denne måten å utøve eierskap på er ryddig, tydelig, forutsigbart og langsiktig. På denne måten har det offentlige eierskapet skapt nødvendig distanse til det offentlige som planmyndighet. Mitt inntrykk er at kommuneskogen har vært en god bidragsyter og hatt en rolle som olje på vatnet og nødvendig lim som trenges når mange skal samarbeide om noe så omfattende økonomisk, arealmessig med mer - som et helt fjell.

For Trysilsamfunnet har det stor betydning med sysselsetning og ringvirkninger gjennom reiseliv. Dette har trysilpolitikere forstått og kommunen har på den måten fylt sin rolle som tilrettelegger og døråpner. Kommunen har en aktiv næringspolitikk og vedtatt gode planer, stilt planressurser, infrastruktur, veg, vann, avløp, stimuleringstiltak næring med mer.

Kommunen har bidratt og kommunen har fått igjen!

Tryslingene er stolt av sin kulturarv og sin historie. Det er en selvfølge for mange at Trysil har de beste forutsetninger for å levere et vinterprodukt som er Trysil-Knut verdig. Gode skiopplevelser sitter i ryggmargen vår om vi har opplevd dem på den ene eller andre måten.

Vi har en fantastisk natur i Trysil, sommer som vinter, vår som høst. For at flest mulig skal kunne oppleve den er det viktig med en langsiktig forvaltning og samarbeid. Trysil kommune er glad for det gode samarbeidet vi har med kommunens utmarkslag. Vi hilser engasjementet for å utvikle hele Trysil sommer som vinter velkommen. Det vil være med å sikre kommunen arbeidsplasser, trivsel og bosetning.

Trysilfjell utmarkslag var, er og vil være en viktig aktør for at vi skal lykkes i Trysil. For best lykkes vi når vi samarbeider, når vi løfter blikket og følger dikterens oppfordring:

Det heter ikkje eg – no lenger, heretter heiter det vi!

Til lykke med jubileet!

 

Sist oppdatert: 19.01.2021 15:09:12