Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Trysil kommune fikk medhold i gebyrsak mot leilighetshotell

Deler av leilighetsbygg

​Trysilfjellet Leilighetshotell består av 80 boenheter som lagmannsretten har slått fast er
boliger, ikke næringsbygg. Det betyr flere millioner kroner i forskjell i vann- og avløps-
gebyrer.

Copyright: Trysilfjellet Leilighetshotell AS

​Trysilfjellet Leilighetshotell må betale vann- og kloakkavgifter for 80 boenheter og ikke bare for to bygg, har Eidsivating lagmannsrett slått fast.

Saken dreier seg om tolkning av kommunens forskrift for vann- og avløpsgebyrer når det gjelder tilkoblingsavgift og årlig abonnementsavgift for vann og avløp.

Per boenhet eller bygg

Trysilfjellet Leilighetshotell har ment at de bare skal betale for tilkobling som næringsbygg, det vil si to gebyrer - ett for hvert bygg, og tilsvarende betale to abonnementsgebyr årlig. Trysil kommune har ment at de skal betale tilkoblingsavgift og årlig abonnementsavgift for hver av de 80 boenhetene siden de er som boliger å regne. Lagmannsretten stadfester tingrettens dom og er ikke i tvil om at kommunen har rett.

Store forskjeller

Det betyr ifølge økonomisjef David Sande at Trysilfjellet Leilighetshotell må betale
3 200 000 kroner i tilkoblingsavgift for vann og avløp mot de 80 000 de selv mente var riktig. Årlig abonnementsavgift for vann og avløp utgjør bare i år 283 000 kroner mot 
7 075 kroner som det ville blitt hvis Trysilfjellet Leilighetshotell hadde fått medhold. 
Rådmann Kristian Trengereid er fornøyd med dommen. Han venter med å følge den opp til ankefristen til Høyesterett har gått ut.

Bruken avgjør

Når lagmannsretten, som tingretten, har konkludert med å gi kommunen medhold, skyldes det at forskriften slår fast at det er den konkrete bruken av eiendommen som er avgjørende for hvilke gebyrsatser som skal legges til grunn.
- Det vises her først til at formålet med regelverket er å sikre at kommunen får dekket sine utgifter til vann- og avløpstjenesten, det vil si det såkalte selvkostprinsippet, og at det skjer på en mest mulig rettferdig måte knyttet til de utgifter kommunen har for ulike type eiendommer, heter det i lagmannsrettens dom.

Boliger

- Trysilfjellet Leilighetshotell driver med langtidsutleie av små boenheter. Den konkrete bruken av de to bygningene saken gjelder, er med andre ord å tjene som bolig. Det er det som er bruken av eiendommen, og ikke det at eieren driver næringsvirksomhet gjennom utleie. Det at boenhetene leies, har antakelig lite eller ingenting å si for de utgifter som kommunen har med det vann- og avløpstekniske anlegget som er tilknyttet eiendommen, heter det i dommen.

- Dersom kommunen hadde tapt saken, hadde regninga til de andre abonnementene våre økt. Det er det som ligger i selvkostprinsippet, sier økonomisjef David Sande.

Ekstra service

At de aller fleste bor der midlertidig, spiller ingen rolle for definisjonen av at enhetene er boliger, ikke næringsbygg, slår lagmannsretten fast.

- Det gjør heller ikke det forhold at leietakerne tilbys en service som ligner på det man får, når man bor på hotell og liknende. Det avgjørende er at enhetene brukes til beboelse i kortere eller lengre tid og er innredet for dette, heter det i dommen.  

Saksomkostninger

Lagmannsretten konkluderer med at både forskriftens formål, oppbygging og ordlyd tilsier at leilighetshotellet plikter å betale tilknytningsavgift som for bolig. Siden retten ikke har vært i tvil om resultatet, har de også dømt Trysilfjellet Leilighetshotell til å betale kommunens saksomkostninger. Det er 105 000 kroner for behandlinga i lagmannsretten. I tillegg kommer drøyt 182 000 kroner i tingretten.

Du kan lese hele dommen til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 12.11.2015 00:53:06