Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Trysil aldershjem kommer på anbud før påske

Hvit institusjonsbygning i snø mot knallblå himmel og snøkledt fjell i bakgrunnen

​Aldershjemmet med uteareal mot sørvest. Det skal også rustes opp til sommeren med
nytt gjerde, gangveg og beplantning.

Foto: Ole Petter Blestad, Trysil kommune

 

Ombygginga av aldershjemmet legges etter planen ut på anbud før påske.

- Vi jobber fortsatt med prosjekteringen. Vi forventer at anbudet lyses ut før påske. Vi har nå hatt siste møte med brukergruppa. Bare detaljprosjektering og opptegning gjenstår, sier bygge- og eiendomsleder i Trysil kommune Ole Petter Blestad.

Ferdig så langt

Ifølge siste referatet fra prosjekteringsmøtet er følgende ferdig så langt:

  • riving av søsterboligen
  • sanering av VA-anlegg i Lundevegen med nytt innlegg til aldershjemmet
  • arrondering av parkeringsplasser langs Lundevegen
  • eksisterende fjernvarme inn til aldershjemmet er beholdt.

Framdriftsplan

Overordnet fremdriftsplan i anbudsdokumentene ser ut til å bli slik:

  • uke 13 - uke 18 2015: Tilbudskonkurranse og rammesøknad/-tillatelse
  • mai 2015: Kontrahere entreprenører, søke om igangsettingstillatelse og forberede byggestart
  • juni 2015 - august 2016: Byggeperiode
  • august 2016: Ferdigstilling og innkjøring av tekniske anlegg
  • august/september 2016: Overlevering
  • september 2016: Innflytting

 

Sist oppdatert: 14.07.2015 13:54:49