Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

4.12.2020: Søknadsfrist for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.11.2020 09:00:00
Fem barn på brygge

​Også barn og ungdom i familier med dårlig råd skal få delta på kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Jobber dere med tiltak for denne gruppen, kan dere søke om tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Barn og unge skal få delta på fritids-, kultur- og ferieaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Det fins det en egen tilskuddsordning for.

Søknadsfristen er 4. desember. Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via søknadsportalen deres - se lenke til høyre.

Lokal behandling

Etter at søknadsfristen er ute, får Trysil kommune tilsendt alle lokale søknader. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Aktuelle tiltak

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at:

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.

Nytt i år er at de samme kan søke om tilskudd til utprøving av metoder og arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppa. Metodene og arbeidsmodellene skal bidra til:

Kommuner kan også søke om midler til koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen og frivillig og privat sektor med mål om å øke aktiviteten for målgruppa.

Prioriteres ikke 

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger.
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter.
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningens ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter.
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter.
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis.
 • rene utviklings-, samordnings- og kompetansehevende tiltak.
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppa.
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.11.2020 09:04:54