Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

20.10.2020: Søknadsfrist for tilskudd til ladestasjoner for elbiler

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.09.2020 08:10:00
Ladestasjon for elbil

​Alle som disponerer parkeringsplasser som er tilgjengelige for offentligheten, og som vil bygge ladestasjoner for elbiler, kan søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Innlandet fylkeskommune har en tilskuddspott på 4,8 millioner kroner til de som vil bygge ladestasjoner for elbiler.

​De skriver:

Innlandet fylkeskommune ønsker å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i bilparken i Innlandet. En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres ladestasjoner for elbiler. Innlandet fylkeskommune har derfor satt av 4,8 millioner kroner til en tilskuddsordning for etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

Hvem kan søke?

Alle som disponerer parkeringsplasser som er tilgjengelige for offentligheten, kan søke om støtte.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis tilskudd til etablering av ladestasjoner for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil. Det kan søkes om inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Krav til ladestasjoner som mottar tilskudd

  • Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs. den kan ikke reserveres for enkeltpersoner.
  • Parkeringsplassen skal være reservert for elbil/ladbar hybrid.
  • Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk.
  • Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør.
  • Parkeringsplassen må plasseres hensiktsmessig med tanke på sikkerhet og trafikale forhold.
  • Søker må stå for drift og vedlikehold av stasjonen.
  • Ladestasjonen må bygges med Type 2, Mode 3 kontakt.
  • Informasjon om ladestasjonen legges inn i NOBIL-databasen.
  • Tilskudd må ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjonen.
  • Hvis ladestasjonen ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato, kan tilsagnet falle bort uten ytterligere varsel.

Hvordan søke?

Søknadsskjema finnes på hjemmesidene til regionalforvaltning.no. Neste søknadsfrist er 20. oktober.

Mer informasjon

Les mer om tilskuddsordningen på Innlandet fylkeskommunes hjemmesider.

For spørsmål, kontakt rådgiver Erik Marthinsen på avdeling for samfunnsutvikling: erik.marthinsen@innlandetfylke.no  

Sist oppdatert: 10.09.2020 08:15:06