Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

29.5.2020: Søknadsfrist for tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.04.2020 10:50:00
Motorsyklist på vegen

​MC-førere er sammen med unge bilførere, eldre trafikanter og innvandrere de prioriterte målgruppene for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i Innlandet.

Trafikksikkerhetsutvalget i ​Innlandet har  450 000 kroner til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020.

Både kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Søknadsfristen er 29. mai. Rådgiver Marit Nyhuus har sendt ut følgende informasjon:

Prioriteres

Tiltak overfor unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere og MC-førere vil bli prioritert. Tiltakene skal ikke være førerkortrettet. Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) oppfordrer alle søkere til dialog og samarbeid med relevante sektorer i kommunen, lokale myndigheter og/eller foreninger som kan bistå med tiltaket. Innlandet FTU vil også bistå med råd og veiledning i arbeidet.

Unge bilførere

Tiltak rettet mot unge bilførere bør vektlegge oppsøkende dialog med ungdom som ikke deltar i tradisjonelle ungdomsaktiviteter, men som har behov for en sosial arena hvor kjøretøyet står sentralt.

Eldre trafikanter

Tiltak rettet mot eldre trafikanter bør vektlegge tilbud med fokus på generell synlighet i trafikken, refleksbruk og trygg ferdsel i lokalmiljøet.

Innvandrere

Tiltak rettet mot innvandrere bør vektlegge trafikkopplæring med fokus på regler for gående og syklende, refleksbruk, bruk av sykkelhjelm, bruk av bilbelte og sikring av barn i bil.

MC-førere

Tiltak rettet mot MC- førere bør vektlegge tilbud med fokus på sikkerhetsutstyr, synlighet i trafikkbildet, kjøreadferd og kjøreferdigheter.

Søknad

Søknad sendes til Innlandet fylkeskommune v/Innlandet FTU, post@innlandetfylke.no, innen 29. mai 2020. Søknaden må inneholde informasjon om aktivitet det søkes om tilskudd til, målgruppe og budsjettoversikt eller hva pengene skal brukes til.

Spørsmål? Kontakt Bjørn Ivar Vasaasen, bjorn.ivar.vasaasen@innlandetfylke.no eller Marit Nyhuus, marit.nyhuus@innlandetfylke.no  

Sist oppdatert: 30.05.2020 00:51:26