Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledig stilling: Sykepleier/vernepleier

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 22.05.2019 11:35:00

​Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere/vernepleiere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg.

Er du glad i eldre mennesker og mennesker med funksjonshemming? Er du samtidig faglig engasjert, ser muligheter, opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

 

Vi har følgende stillinger ledig:

Enhet for sykehjem 2. avdeling - korttidsavdeling:

 • 1 x 100 % fast stilling som sykepleier fra d.d. Arbeid hver 3. helg.
 • 1 x 100 % vikariat som sykepleier fra 1.7.19-31.10.19. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 3. avdeling - langtidsavdeling:

 • 1 x 100 % vikariat som sykepleier i perioden 1.8.19–31.8.20. Arbeid hver 3. helg.
 • 1 x 100 % fast stilling som sykepleier. Ledig fra 1.8.19. Arbeid hver 3. helg.
 • 1 x 30 % vikariat som sykepleier fra dags dato med varighet i ett år. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 5. avdeling - langtidsavdeling:

 • 1 x 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier fra 1.8.19. Arbeid hver 3. helg og en langvakt på 12 uker (ca. 4 ganger i året).

Enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk:

 • 1 x 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier fra dags dato. Arbeid hver 4. helg med langvakter.

Enhet for hjemmetjenester avdeling 1:

 • 2 x 100 % fast stilling som sykepleier fra dags dato. Arbeid hver 4. helg med langvakter.
 • 1 x 40 % fast stilling som sykepleier fra dags dato. Ikke arbeid på helg.

Arbeid hver 4. helg med langvakter er etablert som en frivilling ordning.

Enhet for hjemmetjenester avdeling 2:

 • 1 x 100 % fast stilling som sykepleier fra dags dato. Arbeid hver 4. helg med langvakter.

Enhet for hjemmetjenester avdeling 4:

 • 1 x 100 % vikariat som sykepleier fra dags dato til 31.12.19. Arbeid hver 3. helg.
 • 1 x 100 % vikariat som sykepleier i perioden 1.6.19-30.4.20. Arbeid hver 3. helg.

 

Spesifiser i søknaden din hvilke stillinger du søker på.

 

 StillingSykepleiere/vernepleiere ved flere avdelinger
Stillingstype/-prosent1 x ​40 % fast, 11 x 100 % fast og vikariat og 1 x 30 % vikariat
Søknadsfrist10. juni 2019
Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, delta og utvikle daglig tjenesteyting i henhold til avdelingens rutiner
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/autorisert vernepleier
 • Til vikariater kan fagarbeidere innenfor helsefag bli vurdert
 • Annen helsefaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert
 • Pedagogisk høyskoleutdanning kan bli vurdert i enhet for funksjonshemmede
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • Vi ønsker ansatte som vil bidra til utvikling av fagområdet, spesielt med tanke på hverdagsmestring
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, tilsvarende B2-nivå
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir til stillinger i hjemmetjenesten og enhet for funksjonshemmede
Vi kan tilby
 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
  • For sykepleiere og vernepleiere med mindre enn 8 års ansiennitet gis det et lønnstillegg på kr 20 000 i tillegg til garantilønn og ansiennitet iht. Hovedtariffavtalen.
  • Lønnstillegg for relevant tilleggsutdanning: Stillingskode spesialsykepleier/-vernepleier vil bli vurdert for søkere med 60p relevant videreutdanning eller mer.
 • God offentlig tjenestepensjonsordning

Det er utarbeidet formålsorientert stillingsbeskrivelse for stillingene.

Om tjenestestedet

​Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider man på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Enhet for funksjonshemmede består av 4 boliger, hvorav 2 inneholder avlastningsbolig for barn og unge.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

For alle stillinger kreves at du leverer politiattest, ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse.
Kontaktperson(er)

Enhetsleder for hjemmetjenester Britt Støa, tlf. 489 42 400, enhetsleder for sykehjem Kristin Opgård, tlf. 969 43 371 eller enhetsleder for funksjonshemmede Marianne Grønland tlf. 969 48 519

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 Informasjon til jobbsøkere

Sist oppdatert: 11.06.2019 00:55:07