Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Nyheter

Ledige stillinger: Student- og elevstillinger

​Vi har seks ledige student- og elevstillinger - tre på sykehjemmet og to i hjemmetjenesten.

Er du glad i eldre mennesker og mennesker med utviklingshemming, er faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte medarbeidere i et miljø med fokus på utvikling og
hverdagsmestring. Er du den vi leter etter til en av disse faste stillingene:

 • Fast 30 % i enhet for sykehjem 3. avdeling, ledig nå, arbeid hver tredje helg
 • Vikariat 25 % i enhet for sykehjem 3. avdeling, ledig fra nå og ut 2019. Mulighet for fast ansettelse. Arbeid annenhver helg.
 • To faste 25 % i enhet for sykehjem 5. avdeling, ledig fra hhv. 1. august og 1. september 2019, arbeid annenhver helg
 • Fast 21 % i enhet for hjemmetjenester avdeling 1, ledig nå, arbeid annenhver helg
 • Fast 21 % i enhet for hjemmetjenester avdeling 3, ledig nå, arbeid annenhver helg

Spesifiser i søknaden din hvilke(n) stilling(er) du søker på.

 Stilling Student-/elevstillinger i enhet for hjemmetjenester, enhet for sykehjem og enhet for funksjonshemmede
Stillingstype/-prosent ​Fast 21-30 %, vikariat 25 %
Søknadsfrist 10. juni 2019
Kvalifikasjoner
 • Studenter under helsefaglig høgskoleutdanning prioriteres først, deretter prioriteres elever under utdanning til helsefagarbeider.
 • Studenter under pedagogisk utdanning kan bli vurdert.
 • Assistenter/pleiemedarbeidere med relevant realkompetanse kan bli vurdert.
 • Gode samarbeidsevner, pålitelig og punktlig
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Er fleksibel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
Arbeidsoppgaver
 • Delta i tjenesteyting
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell
Vi tilbyr
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.
 • særskilt lønnsstige for sykepleier- og vernepleierstudenter.
 • god pensjonsordning.
Om tjenestestedet Enhet for sykehjem består av en korttids- og rehabiliteringsavdeling der to av plassene er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. Sistnevnte arbeider på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!
Andre opplysninger
For alle stillingene er det krav om politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner

Enhetsleder for hjemmetjenester Britt Støa, tlf. 489 42 400, bst@trysil.kommune.no

Enhetsleder for sykehjem Kristin Opgård, tlf. 969 43 371, kmo@trysil.kommune.no 

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 

Utenlandske søkere må oppgi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse.  

Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 620 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 11.06.2019 00:55:05